Nytt informationsnav för kollektivavtalad försäkring och tjänstepension

LO, PTK och Svenskt Näringsliv slår ihop sina informationsinsatser för privat och kooperativt anställda arbetare och tjänstemän samt arbetsgivare i det nya, gemensamma bolaget Avtalat.

Personer som sitter runt ett bord.

Avtalat är en digital mötesplats för kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det stora målet är att det ska bli enklare för både arbetsgivare och anställda. Genom att samla information och tjänster får man en bättre översikt, samtidigt som det blir lättare att se till att informationen är enhetlig.

Senast 2024 kommer arbetsgivare och anställda även att kunna logga in för att utföra uppgifter som handlar om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Niklas Hjert, vd på Avtalat, berättar om det nya bolaget.

Vd Niklas Hjert berättar

Niklas Hjert är vd för Avtalat. Han har en förhoppning att alla som omfattas av de här förmånerna känner till och förstår värdet av dem.
- Bara att känna till att dessa trygghetssystem finns till skapar ett lugn.

Nu när Avtalat startar sin verksamhet slutar LO att informera via Facket försäkrar, Svenskt Näringsliv via Finfa.se och PTK i sina kanaler. Information som tidigare funnits hos LO, PTK och Svenskt Näringsliv flyttar till avtalat.se.

För privata och kooperativa arbetsgivare och anställda räcker det nu att komma ihåg en enda sak: avtalat.se.

Inom kommuner och regioner fortsätter Afa Försäkring att informera om kollektivavtalade försäkringar genom försäkringsinformatörer ute på arbetsplatserna samt genom afaforsakring.se

Titta in på avtalat.se

Här kan du ladda ner informationsmaterial

Bra att veta

Afa Försäkring har varken informationsuppdraget eller utbildningsuppdraget för den privata sektorn. Det är bolaget Avtalat som både informerar och utbildar privata företag med kollektivavtal och deras anställda om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. 

 

 

Information flyttas

Information som tidigare har funnits hos LO, PTK och Svenskt Näringsliv samt Finfa flyttas till avtalat.se