Så här tar vi hand om en anmälan

1

1

En handläggare går igenom anmälan.

2

2

Oftast kan vi ge besked direkt men ibland krävs mer utredning. Vi kan då behöva komplettera anmälan med till exempel läkarintyg, intyg på tidigare anställningar eller beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

3

3

Efter utredning och eventuella kompletteringar skickar vi ett beslutsbrev.