Sjukförsäkring - läs mer och anmäl

Om en medarbetare på din arbetsplats har fått sjukpenning en längre tid eller sjukersättning kan medarbetaren ha rätt till ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL).

OBS! Om medarbetaren är sjukskriven på grund av arbetsskada ska denne anmäla till  arbetsskadeförsäkringen.
1

1 Vilken typ av medarbetare gäller det?

Är medarbetaren statligt anställd gäller inte försäkringen.

Ja, sjukförsäkringen gäller för den som är privat eller kooperativt anställd arbetare.

Ja, sjukförsäkringen gäller för den som är anställd inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunla bolag.

Ja, sjukförsäkringen gäller för egenföretagare som tecknat Företagares egen AGS-försäkring. 
Om du inte tecknat försäkringen kan du i vissa fall omfattas av försäkringarna som gäller för de anställda i företaget. 

Läs mer om vad som gäller för egenföretagare

I normalfallet gäller inte försäkringen för privat och kooperativt anställda tjänstemän. 

 Läs om tjänstemän som kan omfattas av sjukförsäkringen 

2

2 När gäller försäkringen?

Om personen har fått sjukpenning en längre tid eller sjukersättning/aktivitetsersättning, kan han eller hon ha rätt till ersättning från oss.

Läs mer om när man kan få ersättning

Om personen inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda Läs mer om efterskydd

3

3 Vilken ersättning kan lämnas?

Ersättningen från oss är ett komplement till ersättningen från Försäkringskassan.

Läs mer om ersättningens storlek

Ersättning vid sjukdom - se filmen

4

4 Checklistor

När någonting har hänt på jobbet har du som arbetsgivare och facklig respresentant vissa möjligheter och skyldigheter. I checklistan finns riktlinjer för vad du kan eller ska göra i olika situationer.

Checklista för dig som är arbetsgivare inom KL-området

Checklista för dig som är arbetsgivare inom privata området

Checklista för dig som är facklig representant inom KL-området

Checklista för dig som är facklig representant inom privata området

5

5 Så går anmälan till

Medarbetaren behöver sitt läkarintyg- där finns uppgifter som behövs för anmälan. 

Vi rekommenderar att medarbetaren loggar in med e-legitimation. Då kan man följa sina ärenden och skicka in dokument elektroniskt.
 

Bra att veta! När en medarbetare anmäler sjukskrivning ansöker han eller hon automatiskt om försäkringen som betalar pensionsavgiften till tjänstepension.

Premiebefrielseförsäkring - om medarbetaren är privat eller kooperativt anställd arbetare eller har tecknat egen försäkring.

Avgiftsbefrielseförsäkring - om medarbetaren arbetar inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag.