Försäkring vid föräldraledighet

Medarbetare som är föräldalediga och får föräldrapenning från Försäkringskassan kan även ha rätt till föräldrapenningtillägg (FPT). Föräldrapenningtillägget kan betalas som längst till barnet fyller 18 månader eller 18 månader efter adoptionstillfället. Den som ansöker om föräldrapenningtillägg ansöker automatiskt om pensionsavsättning. Man kan ha rätt till pensionsavsättning även om man inte har rätt till föräldrapenningtillägg.

1

1 Vem är försäkrad?

Ja, Föräldrapenningtillägget kan omfatta privat eller kooperativt anställda arbetare. 

Nej, försäkringen gäller inte för anställda inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag. 

Nej, försäkringen gäller inte för statligt anställda. 

I normalfallet gäller inte försäkringen för privat och kooperativt anställda tjänstemän. 

Nej, försäkringen gäller inte för egna företagare. När det gäller aktiebolag räknas man som företagare när man äger minst en tredjedel av aktierna i företaget (ensam eller tillsammans med make, maka, registrerad partner eller förälder eller barn till denne).

Nej, man måste vara anställd när man påbörjar sin föräldraledighet för att omfattas av försäkringen.

2

2 När gäller försäkringen?

Föräldrapenningtillägg gäller för privat eller kooperativt anställda arbetare som har barn födda 2014-01-01 eller senare.

Medarbetaren ska innan barnets födelse/adoption varit anställd i minst 12 månader under de senaste fyra åren hos en eller flera arbetsgivare som har FPT-försäkringen. 

Medarbetare som fått barn under perioden 2012-07-02 till 2013-12-31 kan omfattas av försäkringen genom övergångsbestämmelser. 

Läs mer om övergångsbestämmelser

Medarbetare som fått barn före 2012-07-02 kan ha rätt till pensionsavsättning för tiden denne varit föräldraledig. 

Läs mer om pensionsavsättning

3

3 Vilken ersättning kan lämnas?

Föräldrapenningtillägget är 10 % av föräldrapenningunderlaget (den lön som ligger till grund för föräldrapenningen) för lönedelar upp till 10 prisbasbelopp. För lönedelar över 10 prisbasbelopp motsvarar ersättningen 90 %.

Medarbetaren kan bara ansöka om ersättningen vid ett tillfälleFör att få maximalt föräldrapenningtillägg ska denne anmäla den period då han eller hon tar ut flest föräldrapenningdagar från Försäkringskassan. Medarbetaren behöver inte vara ledig alla dagar per vecka och semester eller sjukdagar avbryter inte perioden.

Läs mer om period för föräldraledighet

Medarbetaren kan bara få ersättning för dagar på sjukpenninggrundande nivå (SGI). Försäkringen gäller inte när man får tillfällig föräldrapenning för vård av barn (VAB) eller vid de så kallade pappadagarna. 

Läs mer om ersättning

4

4 Checklistor

När någonting har hänt på jobbet har du som arbetsgivare och facklig representant vissa möjligheter och skyldigheter. I checklistan nedan finns riktlinjer för vad du kan eller ska göra i olika situationer.

Reglerna om föräldralön i de centrala avtalen ersätts från och med 1 januari 2014 med en försäkringslösning genom AFA Försäkring. Avtalsreglerna utgår alltså från och med årsskiftet och ska sluta tillämpas, vilket innebär att företagen inte längre kommer att hantera denna fråga.

Checklista för arbetsgivare inom privata området

Checklista för facklig representant inom privata området

5

5 Så går anmälan till

Du som är ansluten till kundwebben anmäler direkt genom att logga in nedan. Du som ännu inte är ansluten gör en anmälan genom att ringa vårt kundcenter på 0771- 88 00 99.

Vill du ansluta dig till kundwebben fyller du i  Anslutningsblanketten.

Försäkringen gäller inte när medarbetare får tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB) eller vid de så kallade pappadagarna.

Logga in som arbetsgivare

Bra att veta! Den som ansöker om föräldrapenningtillägg ansöker automatiskt om pensionsavsättning. Man kan ha rätt till pensionsavsättning även om man inte har rätt till föräldrapenningtillägg. 

Läs mer om pensionsavsättning.