Har du skadat dig i jobbet?

Du kan få ersättning om något av följande inträffar:

 • Olycksfall på arbetet
  Exempel: du halkar, faller eller träffas av ett slag av ett
  föremål eller du har utsatts för hot, våld eller rån på arbetet
 • Olycksfall under färd till eller från arbetet
  Exempel: du cyklar omkull på väg till arbetet
  Skador på väg till eller från arbetet vid trafik med trafikförsäkringspliktigt fordon omfattas inte arbetsskadeförsäkringen utan trafikförsäkringen.
 • Arbetssjukdom som har godkänts av Försäkringskassan eller som finns med på ILO-förteckningen (besvären måste vara kvar i minst 180 dagar efter dagen då sjukdomen visade sig)
 • Smittsam sjukdom (besvären måste vara kvar i minst 180 dagar efter dagen då sjukdomen visade sig)

Obs! Om du fick den smittsamma sjukdomen på grund av ett olycksfall i arbetet, till exempel om du stack dig på en kanyl eller skar dig på ett föremål omfattas alla slags smittsamma sjukdomar.