Test landningssida

Lorem ipsum

Testar sektion

Studiebesök i Byggbranschens Säkerhetspark

Om samarbetet

På den svenska arbets­marknaden är yrken inom byggbranschen bland de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Genom samarbetet med Byggbranschens Säkerhetspark vill Afa För­säkring bidra till att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

Bilden illustrerar två cirkeldiagram som visar inom vilka yrkesgrupper olyckorna inträffar för kvinnor respektive män.

Enligt strand på brunsås från bland har

Helena Hedlund, PTK.

Helena Hedlund

Ansvarig för enheten Avtal och villkor på PTK.

Ledamot i Försäkringsutskottet, Revisionsutskottet och Gemensamma Finans- och Försäkringsutskottet.

Almedalsparken i Visby

Afa För­säkring i Almedalen

Varmt välkommen till Afa För­säkring i Almedalen den 26 juni 2024. Ni träffar oss på S:t Hansgatan 21 där vi har en fullspäckad dag med seminarier som rör exempelvis arbetsmiljö, trygga och säkra arbetsplatser, friskfaktorer samt Afa Fastigheter och stadsutveckling i Stockholm. Den 27 juni medverkar vi i ett seminarium anordnat av Partsrådet.