Utbetalningsdagar 2024 - TEST

Se nästa datum för utbetalning från sjukförsäkringen och föräldra­penning­tillägget. Du hittar också tabeller som visar årets alla utbetalningsdagar månad för månad.

Nästa utbetalningsdag

Sjukförsäkring

Månadsersättning

Dagsersättning

Föräldra­penning­tillägg

När kommer pengarna

Du som har anmält att du har ett konto i en svensk bank får pengar på ditt konto på utbetalningsdagen. Det tar längre tid om du får en utbetalningsavi med posten eller om du har ett bankkonto utanför Sverige.

Faktagranskad

5 april 2024