Höjd åldersgräns för försäkrade inom kommun, region, Svenska kyrkan

Höjd övre åldersgräns från 1 januari 2023.

Läkare hälsar på patient i väntrum

Arbetsmarknadens parter inom Kommun- och regionsektorn samt Svenska kyrkan har kommit överens om att den övre åldersgränsen för när kompletterande ersättningar i Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkringen kan betalas ut ska höjas från 65 till 66 år från och med den 1 januari 2023.

Höjningen gäller både pågående och nya försäkringsärenden. Äldre bestämmelser ska dock fortfarande gälla för den som har fyllt 65 år före den 1 januari 2023.