Ändrade regler för sjukförsäkringen (AGS-KL) under tid med smittbärarpenning

Från och med 1 juli 2021 gäller att Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) för anställda inom kommuner, regioner och vissa kommunala bolag inte längre har en karenstid under tid med smittbärarpenning. Det betyder att dagsersättning kan lämnas från den första dagen som smittbärarpenning betalas.

Sjukvårdare i träskor

En annan nyhet är att dagsersättning – under tid med smittbärarpenning – även kan lämnas för inkomster över 10 prisbasbelopp till och med dag 30 i sjukperioden. För ersättningstid som gäller perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021 gäller 8 prisbasbelopp.

De nya bestämmelserna gäller för försäkringsfall som inträffar 1 juli 2021 eller senare och omfattar anställda inom kommuner, regioner och vissa kommunala bolag. Anställda inom Svenska kyrkan omfattas inte.

Har du frågor kan du kontakta Kundcenter på telefon 0771-88 00 99 (tryck 1 för sjukskrivning).

Läs mer och anmäl smittbärarpenning