Ändrade regler för sjukförsäkringen (AGS-KL) under tid med smittbärarpenning

Från och med 1 juli 2021 gäller att Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) för anställda inom kommuner, regioner och vissa kommunala bolag inte längre har en karenstid under tid med smittbärarpenning. Det betyder att dagsersättning kan lämnas från den första dagen som smittbärarpenning betalas.

En annan nyhet är att dagsersättning - under tid med smittbärarpenning - även kan lämnas för inkomster över 8 prisbasbelopp till och med dag 30 i sjukperioden.

De nya bestämmelserna gäller för försäkringsfall som inträffar 1 juli 2021 eller senare och omfattar anställda inom kommuner, regioner och vissa kommunala bolag. Anställda inom Svenska kyrkan omfattas inte.

Afa Försäkring öppnar för anmälningar enligt det nya regelverket från och med 1 september 2021.

Har du frågor innan dess kan du kontakta Kundcenter på telefon 0771-88 00 99 (tryck 1 för sjukskrivning).