Efterskydd

Efterskydd innebär att försäkringen kan fortsätta att gälla under 720 dagar efter att din anställning (om du är företagare, verksamhet) upphört. Reglerna om efterskydd gäller även vid längre tids frånvaro, till exempel tjänstledighet.

En förutsättning för att efterskydd ska gälla är att du behåller rätten till sjukpenninggrundande inkomst.

Om du blir sjuk under efterskyddstiden förbrukas inte efterskyddsdagar de dagar som du får sjuklön från arbetsgivaren, sjukpenningsjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

När upphör efterskydd?

Efterskydd upphör om du:

  • inte längre har en sjukpenninggrundande inkomst fastställd av Försäkringskassan
  • i sammanlagt 180 dagar har varit anställd hos arbetsgivare eller verksam i företag som inte har tecknat försäkringsavtal om AGS/AGS-KL.
  • får rätt till motsvarande förmåner på annat sätt, till exempel sjukpension enligt ITP-planen eller sjukpension enligt statens pensionsavtal
  • lämnar anställningen utan att iaktta avtalsenlig uppsägningstid