Vilken ersättning kan du få

Ersättning betalas per dag och beräknas med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande inkomsten du har vid insjuknandet. Du kan endast räkna med inkomster från anställning inom kommuner och regioner samt vissa kommunala företag.

Ersättning lämnas proportionellt i förhållande till Försäkringskassans beslut. Arbetsoförmågan i anställningen ska styrkas av läkarintyg.

Om Försäkringskassans beslut att inte betala sjukpenning avser sjukpenning på normalnivå lämnas ersättning med 77,6% av inkomstunderlaget. Om beslutet avser sjukpenning på fortsättningsnivå så lämnas ersättning med 72,75%.

Ersättning lämnas per dag under högst 180 kalenderdagar och som längst till och med månaden innan man fyller 65 år. I vissa fall kan ersättningen upphöra tidigare. Läs mer under När gäller försäkringen.