När gäller försäkringen? NEW

Förmån när sjukpenning upphört (Särskild AGS-KL-förmån) finns inte kvar från 1 oktober 2022. Du kan fortsatt göra anmälan om försäkringsfall som inträffade innan dess.

Förmånen gäller när Försäkringskassan fattat beslut om att sluta betala sjukpenning till dig efter dag 180 i sjukperioden. Detta därför att de bedömt att du kan klara ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden, något som Försäkringskassan prövar från dag 181 i sjukperioden.

Vilka har den här förmånen genom jobbet?

Särskild AGS-KL-förmån är en försäkringsförmån för dig som är anställd inom en kommun eller en region. Även anställda på vissa kommunnära företag omfattas.

För dig som omfattas av kollektivavtalet "Allmänna bestämmelser" gäller förmånen mellan 1 juni 2018 och 30 september 2022.

För dig som omfattas av KFS branschavtal är perioden i stället 1 november 2018 - 30 september 2022.

Är du osäker på vad som gäller för dig, fråga din arbetsgivare eller fackförbund.

Kollektivavtal där denna försäkring inte ingår

De flesta anställda inom kommuner och regioner omfattas av Särskild AGS-KL-förmån. Det finns några kollektivavtal där förmånen inte ingår, och det är:

 • RiB - avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap.
 • PAN 16 – Prolongerad - Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA.
 • Inte heller anställda inom Svenska kyrkan omfattas av försäkringen.

Hur länge betalas ersättning ut?

 • Ersättning från Särskild AGS-KL-förmån kan betalas under högst 180 kalenderdagar.
 • Som längst betalas ersättning till och med månaden innan du fyller 65 år.
 • Du får inte ersättning från försäkringen om du är arbetslös.
 • Om du slutar din anställning kan du inte längre få ersättning.

Annan frånvaro än sjukdom

Om du är ledig från arbetet av andra orsaker än sjukdom kan du inte få ersättning från försäkringen. Vid vissa ledigheter kan du fortsätta att få ersättning efter ledigheten, nämligen:

 • ferieledighet med ferielön,
 • ledighet från uppehållsanställning med uppehållslön,
 • semester under högst 30 dagar, eller
 • tillfällig föräldrapenning för att vårda sjukt barn (vab) under högst 14 dagar.

Du får inte ersättning från Särskild AGS-KL-förmånen under ledigheten, men det är så kallad överhoppningsbar tid. Det innebär att ledigheten inte räknas in i de 180 dagarna som är maximalt antal dagar du kan få ersättning.

Viktigt att tänka på när du inte får sjukpenning

Det är viktigt att du skyddar din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för att kunna få till exempel sjukpenning igen vid ett senare tillfälle. Det gör du genom att börja arbeta i minst samma omfattning som tidigare eller anmäla dig och aktivt söka arbete på Arbetsförmedlingen i den omfattning som du tidigare arbetade. Det måste du göra första vardagen efter du har tagit emot Försäkringskassans beslut om att du inte har rätt till sjukpenning och du måste fortsätta att aktivt söka arbete på Arbetsförmedlingen även under den tid som du får Särskild AGS-KL-förmån.

Vanliga frågor och svar

Om din arbetsförmåga ändras under tiden som du får ersättning från oss ska du anmäla det till oss. Det kan påverka din rätt till ersättning.

Om du får tillbaka din sjukpenning från Försäkringskassan har du inte längre rätt till Särskild AGS-KL-förmån. Om vi har betalat ersättning till dig och du senare får rätt till sjukpenning från Försäkringskassan för samma tid, är du skyldig att betala tillbaka ersättningen till Afa Försäkring.

Om Försäkringskassan har räknat av Särskild AGS-KL-förmån från sjukpenningen behöver du inte betala tillbaka ersättningen.

Nej, försäkringen gäller även för anställda som inte är med i facket.

Ersättningen betalas ut den 25:e varje månad.

Vi skickar pengarna genom Swedbank. Du behöver anmäla ditt kontonummer på swedbank.se/kontoregister. Det ska du göra om du har ett konto hos Swedbank eller annan svensk bank. Om du inte anmäler kontonummer får du en utbetalningsavi med posten. Swedbanks hemsida.

Ja, normalt gör vi skatteavdrag med 30 % och redovisar ersättningen till Skatteverket varje månad.

Hur gör jag anmälan?

För att göra anmälan ska du bifoga beslut från Försäkringskassan och läkarintyg. Du måste också ha en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Läs mer om att göra anmälan till Särskild AGS-KL-förmån