Särskild AGS-KL-förmån upphör den 1 oktober 2022

Arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn är överens om att Särskild AGS-KL-förmån ska upphöra från och med den 1 oktober 2022. Det kommer fortsatt vara möjligt att anmäla försäkringsfall som inträffar före 1 oktober 2022.

Vårdpersonal i korridor

Övergångsbestämmelser

Försäkrade vars försäkringsfall har inträffat före den 1 oktober 2022 då avtalet upphör att gälla, har rätt till förmånen enligt tidigare gällande bestämmelser tiden ut. (Särskild AGS-KL-förmån kan lämnas i högst 180 kalenderdagar). Även pensionsavgift – för de som omfattas av Avgiftsbefrielseförsäkringen – betalas under denna tid.

Läs mer om hur Särskild AGS-KL-förmån gäller