Annan frånvaro

Ersättning från Särskild AGS-KL-förmån lämnas under högst 180 kalenderdagar. Om du är ledig från arbetet av andra orsaker än sjukdom upphör rätten till ersättning med undantag för:

  • ferieledighet med ferielön,
  • ledighet från uppehållsanställning med uppehållslön,
  • period om högst 30 dagar vid semester, eller
  • period om högst 14 dagar vid sjukdom och tillfällig föräldrapenning för att vårda sjukt barn.

Under sådan ledighet kan ersättning inte lämnas, men ledigheten är så kallad överhoppningsbar tid och ingår inte vid beräkning av de 180 ersättningsdagarna.