Så här tar vi hand om din anmälan

1

1

En handläggare går igenom din anmälan.

2

2

Ibland kan vi ge dig besked direkt men ibland krävs mer utredning. Vi kan då behöva komplettera din anmälan med till exempel intyg på tidigare anställningar, inkomst- och/eller uppgifter om ditt barn.

3

3

Efter utredning och eventuella kompletteringar skickar vi ett beslutsbrev.

Vad händer sen?

Bekräfta anställning

När vi fått in din anmälan behöver vi först få bekräftat från din arbetsgivare att du är eller har varit anställd där. Vi frågar även Försäkringskassan om de har utbetalt sjukpenning till dig.

När vi fått svar från arbetsgivare och Försäkringskassan utreder en handläggare ditt ärende.

Anställningen bekräftas antingen digitalt av din arbetsgivare om de är anslutna till vår webtjänst, i annat fall skickar vi ett brev till dem.

Behöver du komplettera?

Vi hör av oss till dig om att du behöver komplettera din anmälan. Det kan till exempel röra sig om sjukintyg, arbetsgivarintyg. Du skickar lättast in dina kompletteringar via den säkra anslutningen på vår hemsida. 

Komplettera ärende

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid ditt ärende tar beror dels på hur lång tid det tar att få in svar från arbetsgivare och Försäkringskassan, men också på vår handläggningstid, vårt mål är att du ska få beslut inom 30 dagar. 

Om du anmäler före barnet är fött/före adoptionsdagen kan vi först påbörja handläggningen när barnet är fött/efter adoptionsdagen och vi fått barnets personnummer från Försäkringskassan. 

Undrar du vad som händer i just ditt ärende kan du logga in via Mina sidor eller ringa vårt Kundcenter på 0771-88 00 99.

Så får du din ersättning

Anslöt du ditt konto till Swedbank i samband med anmälan betalas pengarna in direkt på det. I annat fall kommer en utbetalningsavi till din folkbokföringsadress. 

Anslut ditt konto på Swedbanks hemsida.