Försäkring vid arbetsbrist – läs mer och anmäl

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och har fyllt 40 år senast sista anställningsdagen, kan du få ersättning från Försäkring om avgångsbidrag (AGB). Anmälan ska göras inom två år efter friställningen. Du behöver inte vara arbetslös för att ha rätt till ersättning. Skicka in en anmälan så utreder vi.

Om du blivit uppsagd från jobbet

Har du blivit uppsagd från jobbet på grund av arbetsbrist kan du ha rätt till ersättning från Afa Försäkring. Gäller dig som är arbetare på ett privat företag och har fyllt 40 år. Se en film om AGB-försäkringen.

1

1 Gäller det dig?

Ja, försäkringen gäller för privat anställda arbetare.

Nej, försäkringen gäller inte för kooperativt anställda arbetare, som har ett avtal hos CIKO telefon: 010-288 95 00.

Nej, försäkringen gäller inte för anställda inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Nej, försäkringen gäller inte för statligt anställda. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Nej, försäkringen gäller inte för privat anställda tjänstemän. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du vända dig till din arbetsgivare eller fackförbund. 

2

2 När gäller försäkringen?

För att få ersättning behöver du uppfylla alla dessa punkter. Du:

  • blir uppsagd från en tillsvidareanställning helt eller delvis på grund av arbetsbrist,
  • har fyllt 40 år när tillsvidareanställningen upphörde,
  • är yngre än 65 år. Försäkringen gäller fram till månaden före din 65-årsdag,
  • har haft en eller flera anställningar med AGB-försäkring i minst 50 månader under fem år närmast före anställningens slut. 

Du kan inte få ersättning:

  • om du återanställs med samma arbetstid inom tre månader efter din sista anställningsdag (eller tackar nej till sådan anställning)
  • om du blir uppsagd för att du tackar nej till fortsatt arbete vid övergång av verksamhet
  • vid permittering, korttidspermittering och varsel. Läs mer om detta
3

3 Vilken ersättning kan du få?

Ersättningen är ett engångsbelopp. Beloppets storlek bestäms utifrån din ålder och arbetstid. För 2022 är beloppet mellan 37 885 kr och 55 100 kr.

Läs mer om ersättning här

4

4 Anmäl och sök ersättning

Klicka på anmälningsknappen nedan, ladda ner och fyll i anmälningsblanketten tillsammans med din arbetsgivare. Posta till Afa Försäkring, 106 27 Stockholm.

Obs! Om ni är många som blivit uppsagda kan din arbetsgivare skicka in en fil för alla. Be din arbetsgivare kontakta Kundcenter för mer information: 08 696 49 49 eller etjanster@afaforsakring.se.

Försäkring vid arbetsbrist – information för arbetsgivare

Om någon blivit uppsagd på grund av arbetsbrist ska du som arbetsgivare fylla i ansökan tillsammans med den anställda. Försäkringen gäller för privatanställda arbetare som är 40 år eller äldre.

Läs mer

Försäkringen gäller bara vid arbetsbrist

Den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan ha rätt till ersättning från försäkringen. Den gäller inte när man blir uppsagd av personliga skäl eller av hälsoskäl. Vad betyder då arbetsbrist? Det är när företaget genomgår en förändring som leder till arbetsbrist. Det kan exempelvis vara att företaget lägger ner en del av verksamheten, går i konkurs, eller gör en omorganisation. Det är en förändring som sker på organisationsnivå, inte på individnivå.