Försäkring vid arbetsbrist – läs mer och anmäl

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och har fyllt 40 år senast sista anställningsdagen, kan du få ersättning från Försäkring om avgångsbidrag (AGB). Anmälan ska göras inom två år efter friställningen. Du behöver inte vara arbetslös för att ha rätt till ersättning. Skicka in en anmälan så utreder vi.

Om du blivit uppsagd från jobbet - informationsfilm

Har du blivit uppsagd från jobbet på grund av arbetsbrist kan du ha rätt till ersättning från Afa Försäkring. Gäller dig som är arbetare på ett privat företag och har fyllt 40 år. Du ska också ha en sammanlagd arbetstid på minst 50 månader (4 år och 2 månader) under de senaste fem åren hos arbetsgivare med den här försäkringen.

1

1 Gäller det dig?

Ja, försäkringen gäller för privat anställda arbetare.

Nej, försäkringen gäller inte för kooperativt anställda arbetare, som har ett avtal hos CIKO telefon: 010-288 95 00.

Nej, försäkringen gäller inte för anställda inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Nej, försäkringen gäller inte för statligt anställda. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Nej, försäkringen gäller inte för privat anställda tjänstemän. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du vända dig till din arbetsgivare eller fackförbund. 

2

2 När gäller försäkringen?

Du är mellan 40 och 64 år

  • Du ska ha fyllt 40 år senast sista dagen som du var anställd.
  • Försäkringen gäller fram till månaden innan din 65-årsdag.

Du har varit anställd 50 månader eller längre

  • Under de senaste 5 åren ska du ha varit anställd i minst 50 månader (4 år och 2 månader) på en eller flera arbetsplatser med Försäkring om avgångsbidrag hos Afa Försäkring.

Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist

Om du har blivit uppsagd från en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist kan du ha rätt till ersättning från försäkringen. Det kan exempelvis vara att företaget lägger ner en del av verksamheten, går i konkurs, eller gör en omorganisation. Det är en förändring som sker på organisationsnivå, inte på individnivå.

Nya villkor för dig på en arbetsplats som omfattas av huvudavtal

Från 1 oktober 2022 gäller försäkringen vid fler tillfällen på de arbetsplatser där man omfattas av det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd. Då gäller försäkringen även när:

  • Du har blivit uppsagd på grund av sjukdom.
  • Du har avslutat en tidsbegränsad anställning.

Fråga din fackliga representant eller arbetsgivare om ni har detta avtal på din arbetsplats.

När försäkringen inte gäller:

  • Om du blir erbjuden nytt arbete på samma företag/koncern och med samma arbetstid inom tre månader efter din sista anställningsdag. Oavsett om du tackar ja eller nej till anställningen.
  • Om företaget får ny ägare och du blir erbjuden och börjar ett nytt arbete där.
  • Vid permittering, korttidspermittering och varsel. Läs mer om detta
3

3 Vilken ersättning kan du få?

Ersättningen är ett engångsbelopp. Beloppets storlek bestäms utifrån din ålder och arbetstid. För 2022 är beloppet mellan 37 885 kr och 55 100 kr.

Läs mer om ersättning här

4

4 Anmäl och sök ersättning

Klicka på anmälningsknappen nedan, ladda ner och fyll i anmälningsblanketten tillsammans med din arbetsgivare. Posta till Afa Försäkring, 106 27 Stockholm.

Obs! Om ni är många som blivit uppsagda kan din arbetsgivare skicka in en fil för alla. Be din arbetsgivare kontakta Kundcenter för mer information: 08 696 49 49 eller etjanster@afaforsakring.se.