Permitterad, varslad, uppsagd?

Om du har oturen att plötsligt stå utan jobb, vilka försäkringar gäller då? Du som har fyllt 40 och är arbetare på ett privat företag har ofta AGB – Försäkring om Avgångsbidrag.

Permittering och varsel – det är många termer att hålla reda på när arbetsmarknaden är skakig. Här reder vi ut när AGB – Försäkring om Avgångsbidrag gäller. Försäkringen kallas också Försäkring vid arbetsbrist.

Kort checklista för när försäkringen gäller:

  • Permittering – nej.
  • Korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermittering) – nej.
  • Varsel – nej.
  • Uppsägning – ja (när anställningen upphört).

Permittering. Om du har blivit permitterad betyder det att du fortfarande har kvar ditt jobb, men att din arbetsgivare under en viss tid inte har några arbetsuppgifter till dig. Vi har ingen försäkring som gäller för dig som är permitterad eftersom du har kvar ditt jobb och för det mesta också har kvar samma lön och anställningsförmåner.

Varsel. Att bli varslad betyder att arbetsgivaren förvarnar dig och dina kollegor om att ni kanske snart blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Då gör arbetsgivaren en anmälan både till facket och till Arbetsförmedlingen och berättar varför ni kan bli uppsagda, hur många det rör sig om och när det sker. Du kan få ersättning från Försäkring om Avgångsbidrag först när du har blivit uppsagd, inte under varslet. Du kan alltså inte ansöka innan du fått en skriftlig uppsägning.

Uppsägning. När din arbetsgivare meddelar att du är uppsagd betyder det att din anställning kommer att upphöra ett visst datum. Uppsägningen ska vara skriftlig och det ska stå varför du har blivit uppsagd. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns AGB – Försäkring om Avgångsbidrag. Den gäller för dig som fyllt 40 och är privatanställd arbetare.

Läs mer om och anmäl AGB – Försäkring om Avgångsbidrag

Se frågor och svar om försäkringen