Frågor och svar

Alla som jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har minst en av våra försäkringar. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan också teckna försäkringar för sina anställda.

Försäkring vid arbetsbrist gäller för dig som är något av följande:

  • privat anställd arbetare
  • kooperativt anställd arbetare

Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du fråga:

Nej, försäkringen gäller även för anställda som inte är med i facket.

Du kan få ersättning om:

  • du blir uppsagd från din tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist (enligt LAS) och minskningen av personal är varaktig
  • du har fyllt 40 år när din tillsvidareanställning upphörde. Du har rätt till AGB längst till och med månaden före den då du fyller 65 år
  • du har varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag som har försäkringen. Femårsperioden räknas från och med att tillsvidareanställningen har upphört

Ja, du ansvarar själv för att anmälan kommer in till oss, men du kan få hjälp av din arbetsgivare eller ditt fackförbund. En del av anmälan ska fyllas i av din arbetsgivare. Anmälan måste skickas in inom två år från tillsvidareanställningens sista dag.

Normalt efter sista anställningsdagen. Men anmälan måste komma in till oss senast två år efter att din tillsvidareanställning har upphört.

Ersättningen är ett engångsbelopp och beror på din ålder och arbetstid.

  • Vid uppsägning under 2018 är beloppet  34 865 kr
  • Beloppet ökar med 1 440kr för varje levnadsår från och med att du fyller 50 år, till och med 60 års ålder. 
  • Ersättningen påverkas av om du har arbetat hel- eller deltid.
  • Om du blir uppsagd men börjar jobba i samma företag eller koncern inom tre månader med minskad arbetstid, kan du ha rätt till en del av AGB-belopppet. Om du senare blir uppsagd från den anställningen, kan du ha rätt till ytterligare ersättning.

Om du har varit anställd kortare tid än 50 månader ska du skicka med intyg på tidigare anställningar inom fem år.

Nej, du behöver inte vara arbetslös för att ha rätt till ersättning. Förutsättningen är att din nya arbetsgivare inte har samband med din tidigare arbetsgivare eller har tagit över verksamheten.

Du ska göra en anmälan eftersom du kan ha rätt till del av AGB-beloppet.

Kontakta konkursförvaltaren för att anmäla till oss.

Avgångsbidraget minskar inte a-kasseersättningen. När du gör anmälan till a-kassan behöver du inte redovisa ersättningen du får från oss.

Vi betalar ut ersättning genom Swedbanks utbetalningssystem (SUS). Om du får ersättning från oss och inte har ett konto kopplat till SUS skickar Swedbank en kontantavi till dig. På avin finns möjlighet att ansluta ett konto till SUS för framtida utbetalningar från AFA Försäkring. 
Du kan även ansluta ditt konto till SUS via Swedbanks hemsida.

Du kan få högst ett helt AGB-belopp under en femårsperiod. Om du har fått ett reducerat AGB-belopp för mindre än fem år sedan kan du ha rätt till ytterligare ersättning om du blir friställd igen.

Ja, vi gör skatteavdrag med 30 procent och lämnar kontrolluppgift till Skatteverket.