Ersättning vid uppsägning

Ersättningen är ett engångsbelopp och beror på din ålder och arbetstid. Observera att beloppen nedan är bruttobelopp.

Ersättning om du har arbetat heltid och blivit uppsagd 2019:

Ålder vid friställningBelopp uppsägningsår 2019
40-49 35 736
50 37 212
51 38 688
52 40 164
53 41 640
54 43 116
55 44 592
56 46 068
57 47 544
58 49 020
59 50 496
60 51 972
61-64 51 972

Ersättning om du har arbetat heltid och blivit uppsagd 2018:

Ålder vid friställningBelopp uppsägningsår 2018
40-49 34 865
50 36 305
51 37 745
52 39 185
53 40 625
54 42 065
55 43 505
56 44 945
57 46 385
58 47 825
59 49 265
60 50 705
61-64 50 705