Ersättning vid uppsägning

Ersättningen från försäkring vid arbetsbrist (AGB) är ett engångsbelopp. Beloppet beror på din ålder och om du arbetar heltid eller deltid. Observera att beloppen är bruttobelopp, du betalar också skatt på ersättningen.

Ersättning om du har arbetat heltid och blivit uppsagd 2020:

Ålder vid friställning Belopp uppsägningsår 2020
40-49 36 487
50 37 994
51 39 501
52 41 008
53 42 515
54 44 022
55 45 529
56 47 036
57 48 543
58 50 050
59 51 557
60 53 064
61-64 53 064

Ersättning om du har arbetat heltid och blivit uppsagd 2019:

Ålder vid friställning Belopp uppsägningsår 2019
40-49 35 736
50 37 212
51 38 688
52 40 164
53 41 640
54 43 116
55 44 592
56 46 068
57 47 544
58 49 020
59 50 496
60 51 972
61-64 51 972