Teatercentrumavtalet

Teatercentrum och fackförbundet för Scen & Film för anställda som omfattas av Danscentrumavtalet från och med 2020-11-01.

Teatercentrum och fackförbundet för Scen & Film har avtalat om kompletterande pensionsavgifter (extra pension) för de som omfattas av Teatercentrumavtalet.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Teatercentrumavtalet.

Från och med 2020-11-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp.

När gäller försäkringen?

Premiebefrielseförsäkringen gäller om du:

  • Är föräldraledig och tar ut föräldrapenning.
  • Får graviditetspenning.
  • Har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Från den 1 januari 2022 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 23 år.
Läs mer om när försäkringen gäller

Försäkringen gäller inte när du får tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB) eller vid de så kallade pappadagarna (10-dagarna).

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2021-01-01 omfattas även de som går på Teatercentrumavtalet av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har en begränsning av startåldern som innebär att den gäller från och med att man fyller 24 år.

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2020-11-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,9500 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,9500 %.