Installatörsavtalet

Installatörsföretagen (fd. EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) för anställda som omfattas av Installatörsavtalet, from 2016-01-01.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Installationsavtalet mellan Installatörsföretagen (fd. EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF). 

Från och med 2016-01-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp och det finns inte någon undre åldersgräns för att omfattas.

När gäller försäkringen?

Premiebefrielseförsäkringen gäller om du:

  • Är föräldraledig och tar ut föräldrapenning. 
  • Får graviditetspenning.
  • Har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Från den 1 januari 2022 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 23 år.
Läs mer om åldersregler

Försäkringen gäller inte när du får tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB) eller vid de så kallade pappadagarna (10-dagarna).

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2016-01-01 omfattas även de som går på Installationsavtalet mellan Installatörsföretagen (fd. EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har ingen begränsning av startåldern.

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2012 är premien från premiebefrielseförsäkringen 4,5% av din sjukpenninggrundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30%.

Från 2016-01-01 har de som går på Installationsavtalet mellan Installatörsföretagen (fd. EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) även rätt till en kompletterande pensionsavgift (extra pension).

Mellan 2016-01-01 och 2017-04-30 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,95%  av din sjukpenninggrundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,95%.

2017-05-01 – 2019-04-30 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 1,235% av din sjukpenninggrundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 1,235%.

Från och med 2019-05-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 1,4250 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 1,4250 %.