Om lagstadgad och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring

Skriften "Trygghet vid arbetsskada" beskriver samspelet mellan den lagstadgade och kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen.

  • När prövar Försäkringskassan och Afa Försäkring ersättning vid arbetsskada?
  • Vad kan man få i ersättning? (exempel ges i skriften)
  • Hur sker skadereglering och vart kan man vända sig om man inte är nöjd?
  • Skriften beskriver även Afa Försäkrings stöd till forskning och förebyggande arbete samt statistik om arbetsskador.