Om lagstadgad och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring

Skriften "Trygghet vid arbetsskada" beskriver samspelet mellan den lagstadgade och kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen.
När prövar Försäkringskassan och AFA Försäkring ersättning vid arbetsskada? Vad kan man få i ersättning? (exempel ges i skriften) Hur sker skadereglering och var kan man vända sig om man inte är nöjd? 
Skriften beskriver även AFA Försäkrings stöd till forskning och förebyggande arbete samt statistik om arbetsskador.