Vad främjar respektive hämmar montörers kognitiva och mentala prestation i arbetet?

Pressmeddelande
28 oktober 2021klockan 08.30

Under webbinariet presenteras ett forsknings­projekt, finansierat av Afa För­säkring, där forskare genom en större intervjustudie hos tre industriella företag kartlagt vilka faktorer som kan främja respektive hämma montörers kognitiva och mentala prestation i arbetet. Arbetet har resulterat i en modell som kan komma till praktisk nytta i arbetslivet för produkt- och produktionsplanerare inom industrin.

Industriell montering ställer kognitiva och mentala krav på montörer. De behöver ha en jämn mental prestationsnivå för att lyckas montera komplexa produkter korrekt, i tid och för att leva upp till höga kvalitetskrav. Störande faktorer i arbetet kan motverka att det flyter på och ge upphov till såväl hälsoproblem som nedsatt prestation. Det kan vara faktorer som exempelvis krånglande material, brist på information eller andra störningar.

I projektet har forskare undersökt hur behovet av tankearbete, dvs den kognitiva och mentala belastningen, ser ut vid monteringsarbete. Studien har resulterat i en metod för att i förebyggande syfte bedöma hur arbetsuppgiften ställer krav respektive medger avhjälpande resurser.

Metoden kan användas när man utformar nya monteringslösningar och arbetsuppgifter och kan fungera som en slags checklista som synliggör kognitiva och mentala aspekter av arbetet för montörer inom industrin. På sikt kan kunskapen och modellen bidra till att undvika olämplig kognitiv arbetsbelastning, och därmed gynna hälsa och välbefinnande samt minska sjukfrånvaron.

Medverkande:
Cecilia Berlin, teknologie doktor och docent på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap, Chalmers tekniska högskola

Media hälsas välkomna att delta vid webbinariet.

Datum och tid: onsdag 3 november kl. 9.00–10.00.

Anmäl dig via Afa Försäkrings webbplats senast den 1 november.

En länk kommer att skickas till dig som är anmäld.

Välkommen!

Frågor och mer info:

Press- och mediefrågor hänvisas till Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12

Allmänna frågor om webbinariet hänvisas till: afaseminarier@afaforsakring.se  

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet: Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se