Unga sjukskrivs oftare till följd av depression och ångest

Pressmeddelande
26 februari 2016klockan 08.00

Den psykiska ohälsan ökar inom alla åldersgrupper på arbets­marknaden, men snabbast ökar den hos unga. Av de psykiska diagnoserna är depression och ångest vanligast bland unga, medan stress är vanligare hos äldre. Det visar en ny rapport från AFA För­säkring som presenteras vid ett seminarium den 26 februari.

 

Depression och ångest vanligare hos unga

De yngsta på arbetsmarknaden löper generellt lägre risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro, men de senaste åren har risken ökat och när det gäller sjukskrivning till följd av en psykisk diagnos ökar risken i snabbare takt jämfört med övriga åldersgrupper. De psykiska diagnoserna utgör 41 procent av de unga kvinnornas diagnoser och 27 procent av de unga männens.

Depression är den vanligaste diagnosen bland unga kvinnor, medan stress är den vanligaste diagnosen för kvinnor i övriga åldersgrupper. För män är den vanligaste diagnosen depression bland både äldre och yngre. En högre andel av de unga kvinnornas och de unga männens diagnoser var ångestsyndrom jämfört med den äldre åldersgruppen.

 

Ungas arbetsskador leder oftare till medicinsk invaliditet

Även risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka är lägre för unga än för övriga åldersgrupper på arbetsmarknaden men av de allvarliga skadorna leder en högre andel av de ungas skador till medicinsk invaliditet jämfört med äldre.

Den vanligaste olyckstypen bland unga är rån och allra högst är risken att drabbas för kvinnor. Unga kvinnor löper 2,8 gånger högre risk att drabbas av en allvarlig arbetsolycka till följd av ett rån jämfört med kvinnor i genomsnitt. Näst vanligast olyckstypen bland unga är skärskador, men denna typ av olyckor drabbar män i något högre utsträckning än kvinnor. De unga männens risk är 2,3 gånger högre jämfört med män i genomsnitt.

– Skillnader mellan ungas och äldres olycksrisk kan bland annat förklaras med att unga i högre utsträckning än övriga är anställda inom yrken med högre arbetsskaderisk. En annan viktig aspekt är att unga på arbetsmarknaden har mindre erfarenhet och därför har en sämre medvetenhet om riskerna inom yrket och därmed kan vara mer utsatta för arbetsolyckor, säger Anna Weigelt gruppchef för analysgruppen på AFA Försäkring.

Rapporten baseras på statistik från 8 874 allvarliga arbetsolyckor och 21 115 fall av långvarig sjukskrivning som drabbat unga 2007-2014, hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas. Skadedatabasen inrymmer information om 13 miljoner försäkringsärenden och ger stor kännedom om vilka skador och sjukdomar som är vanligt förekommande i olika sektorer och yrkesgrupper.

För att göra informationen tillgänglig för alla presentas varje år aktuell statistik i en årligen återkommande arbetsskaderapport och fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporten Allvarliga arbetsolyckor och långvarig sjukfrånvaro bland unga är den första delrapporten som presenteras under 2016.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på www.afaforsakring.se

För ytterligare information:

Anna Weigelt, gruppchef för analysgruppen, AFA Försäkring, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se

Camilla Arvenberg, pressinformatör, 0708-14 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se