Snökaos och halka – vissa yrken särskilt utsatta för fallolyckor

Pressmeddelande
6 november 2023klockan 02.30

Vintern är på ingång och med fallande temperaturer och snö blir det halt på våra vägar. Den senaste veckan har SMHI varnat för snökaos i flera delar av landet. När halkan slår till ökar antalet arbetsolyckor som beror på fall utomhus och vissa yrkesgrupper är särskilt utsatta visar färsk statistik från Afa För­säkring.

– Fallolyckor är den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall. År 2020 och 2021 inträffade drygt 2 700 allvarliga arbetsolycksfall på grund av fall i marknivå utomhus. Två av tre olyckor inträffade mellan november och mars, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Att en arbetsolycka är allvarlig innebär att den leder till mer än 30 dagars sjukfrånvaro eller motsvarande läkningstid och/eller medicinsk invaliditet eller dödsfall. 

Yrkesgrupperna som drabbas värst

Fallolyckor utomhus under vintern leder ofta till allvarliga problem för den som drabbas. Vissa yrkesgrupper är mer utsatta än andra. Flest olycksfall inträffar bland undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. och yrkesförare. 

– Andra yrkesgrupper som sticker ut i statistiken är brevbärare och tidningsdistributörer, sjuksköterskor och barnmorskor samt städare och fönsterputsare. För dessa tre yrkesgrupper sker över 75 procent av de allvarliga fallolyckorna utomhus under vintermånaderna, säger Elin Henriksson.

Ett faktiskt exempel på en person som har råkat ut för en fallolycka är en lastbilsförare, som fick en skada på överarmen som ledde till sjukskrivning i över 30 dagar. Han berättar vad som hände:

– Jag gick mellan sopbilen och kärlen. Det var is under den oplogade snön. Jag snubblade och ramlade framlänges på vänster axel.

Afa Försäkring tipsar – så undviker du att falla och förebygger skador

  • Halkskydd på frekventa in- och utgångar
  • Sandning och snöröjning
  • Använd broddar och ändamålsenliga skor
  • Särskilda åtgärder kan krävas i utsatta miljöer som skolgårdar, gångbanor, förskolor
  • *Fallträning med inspiration från judo kan förebygga fallolyckor

Mer information:

Underlaget för allvarliga arbetsolycksfall på grund av fallolyckor kommer från Afa Försäkrings statistikrapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2023”. Mer statistik över allvarliga fallolyckor finns även i rapporten ”Fallolyckor – allvarliga arbetsolycksfall, oktober 2021”. Besök vår webbplats för att ladda ner fler rapporter: afaforsakring.se/statistikrapporter 

I vårt interaktiva statistikverktyg kan du själv söka efter hur hög risk olika yrkesgrupper har för att drabbas av fallolyckor utomhus.  

*Afa Försäkring och Svenska Judoförbundet satsade 2018–2021 tillsammans på fallträning i ett innovativt förebyggande projekt på svenska arbetsplatser. Syftet var att öka personlig trygghet och minska lidande på grund av fall i arbetet och bidra till färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Satsningen följdes även upp av forskning som undersökte effekterna av fallträningen. Läs mer om satsningen här. 

Kontakt: Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 57 elin.henriksson@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.