Vårdpersonal får judoinspirerad fallträning

Samverkan med Svenska Judoförbundet

Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska antal arbetsskador som följd av fallolyckor, genomförde vi under åren 2018-2021 ett unikt samverkansprojekt med Svenska Judoförbundet.

Syftet var att öka fallkompetensen i svenskt arbetsliv. Inom ramen för samverkansprojektet genomfördes även forskning och uppföljning av effekterna av fallträningen. Forskningen genomfördes i samarbete med Högskolan Dalarna.

Svensk Judo logotyp

Kontakta Svenska Judoförbundet för info om fallträning

Svenska Judoförbundet jobbar med judoinspirerad fallträning utifrån det framarbetade träningskonceptet Judo4Balance. Är du intresserad av judoinspirerad fallträning i syfte att förebygga fallolyckor, läs mer på Svenska Judoförbundets webbplats.

Mer om projektet

En sjuksköterska faller till golvet i en sjukhuskorridor.

Om samarbetet med Svenska Judoförbundet

Afa För­säkring har under åren 2018-2021 tillsammans med Svenska Judoförbundet satsat på fallträning på svenska arbetsplatser för att förebygga fallolyckor och skapa ökad trygghet för arbetstagare.

Kontorspersonal får judoinspirerad fallträning

Forskning i projektet om ökad fallkompetens

Som del av vårt samarbete med Svenska Judoförbundet har Högskolan Dalarna genomfört forskning på effekterna av fallträningen. Här kan du se en film om resultaten.

Sjuksköterska faller i arbetet

Statistik om fallolyckor

Fallolyckor är den vanligaste typen av arbetsolycka. Här hittar du vår årliga rapport med statistik om fallolyckor i arbetet.