Psykiska besvär och missbruk ligger bakom flest rehabiliteringsärenden

Pressmeddelande
13 december 2021klockan 03.00

Reha­bili­terings­stödet är ett ekonomiskt stöd som arbetsgivare kan söka när anställda behöver arbetslivsinriktad rehabilitering. En ny rapport från Afa för­säkring visar att de vanligaste orsakerna för en rehabiliteringsåtgärd är psykiska besvär och missbruk.

– Arbetsgivare kan ansöka om ekonomiskt stöd för anställda som genomgår en arbetslivsinriktad rehabilitering för beroendebehandling, psykiska eller fysiska besvär. I den här rapporten tittar vi närmare på hur rehabiliteringsåtgärderna varierar mellan olika yrken, kön och över tid. Statistiken kommer från Afa Försäkrings skadedatabas och från enkäter efter avslutad rehabilitering, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring.

Yrken med flest rehabiliteringsärenden uppdelat på kön

– För kvinnor står undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. för flest ansökningar och därefter kommer lärare och skolledare. För män står yrkesgruppen metall och övrigt industriellt arbete för flest ansökningar och därefter kommer undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl., säger Emil Askestad.

Beroendebehandling och samtal med psykolog eller psykoterapeut vanligast

– Den vanligaste rehabiliteringsåtgärden som arbetsgivare har ansökt om stöd för män, oavsett yrke, är en beroendebehandling, främst för alkoholmissbruk. För kvinnor i gruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. är samtal med psykolog eller psykoterapeut den vanligaste rehabiliteringsåtgärden och därefter stress- och livsstilsförändringskurser, säger Emil Askestad.

Typfall – kvinnor i vården och män inom industrin

– Den typiska kvinnan som arbetsgivaren har sökt ekonomiskt stöd för en rehabiliteringsåtgärd för är i 50-årsåldern och arbetar inom yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. Hon har beviljats rehabiliteringsåtgärden samtal med psykolog eller psykoterapeut, säger Emil Askestad.

– Och den typiska mannen är i 50-årsåldern och arbetar inom yrkesgruppen metall och övrigt industriellt arbete. Han har beviljats rehabiliteringsåtgärden beroendebehandling.

71 procent återgick till arbetet efter rehabiliteringen

– I en uppföljningsanalys av arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder för kvinnor och män efter avslutad rehabilitering för perioden 2015–2020 framkommer att 71 procent av personerna återgick till arbetet efter en rehabiliteringsåtgärd, 21 procent hade sjukfrånvaro och för 8 procent upphörde anställningen, säger Emil Askestad.

– Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas där vi hämtar statistik. Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken utgör även beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar.

Mer information:

Ladda ner och läs hela rapporten Rehabiliteringsstödet – arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder 2015–2020 på:
afaforsakring.se/statistikrapporter

Rapporten bygger på en genomgång av 7 037 rehabiliteringsärenden som Afa Försäkring har beviljat ekonomiskt stöd för genom AGS-fonden eller AGS-KL rehabilitering under perioden 2015–2020. Statistiken kommer från Afa Försäkrings skadedatabas och från enkäter efter avslutad rehabilitering. Rehabilitering AGS-fonden omfattas av AGS. AGS-KL Rehabilitering omfattas av AGS-KL.

Läs mer om hur arbetsgivare kan ansöka om rehabiliteringsstödet här. 

Se en kort film om hur du ansöker om rehabiliteringsstöd – längd 1 min 20 sek. 

För frågor om rapporten, kontakta: Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 41 34, emil.askestad@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

För frågor om rehabiliteringsstödet, kontaktarehabstod@afaforsakring.se 
Emma Aronsson, samordnare för rehabiliteringsstödet, Afa Försäkring: 08-696 44 39,

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.