På ett år har 9 500 personer gått arbetsmiljö­utbildning

Pressmeddelande
22 februari 2022klockan 10.17

I arbets­marknadens parters satsning ”Stöd för arbetsmiljö­utbildning” kan arbetsmiljö- och skydds­ombud samt chefer få ekonomiskt stöd för att gå arbetsmiljö­utbildningar. Färsk statistik från Afa För­säkring, som administrerar satsningen, visar att hittills har cirka 9 500 personer använt sig av stödet till utbildning. Två tredjedelar av deltagarna är chef och arbetsmiljö- eller skydds­ombud som gått utbildningen gemensamt, vilket visat sig vara en viktig faktor för nyttan med utbildningen och det fortsatta samverkansarbetet på arbetsplatsen.

– Efter satsningens första år har cirka 9 500 personer gått en arbetsmiljöutbildning med hjälp av stödet och ungefär 310 utbildningsanordnare har blivit godkända. De populäraste utbildningarna har varit Bättre arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljö för chefer och skydds-/arbetsmiljöombud, Systematiskt arbetsmiljöarbete och Organisatorisk och social arbetsmiljö, säger Anna Mia Olofsson, avdelningschef på Arbetsmiljöutbildning och Rehabiliteringsstöd på Afa Försäkring.

Att gå utbildningen tillsammans ger bäst nytta

Stöd för arbetsmiljöutbildning ska bidra till ett friskt och tryggt arbetsliv. Det är stöd till gemensamma utbildningsinsatser för chefer och arbetsmiljö- och skyddsombud som är särskilt prioriterade för att bidra till samverkan kring arbetsmiljö. Om man deltar tillsammans på utbildningen är stödet 70 procent av utbildningskostnaden, istället för hälften.

Hittills har två tredjedelar gått utbildningen tillsammans. När chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud går utbildningar tillsammans skapas en unik dialog och stärker samverkan i arbetsmiljöarbetet. Något som framkommit när kursdeltagarna själva svarat på vad de tyckte om utbildningen och på vilket sätt de tror att arbetsmiljöutbildningen kan komma till nytta på arbetsplatsen. Så här säger två av kursdeltagarna:

”Då denna utbildning är för både chefer och skyddsombud så får båda parter samma kunskap, vilket ökar förståelsen för varandra och skapar lättare samverkan än om bara ena parten sitter på kunskapen.”

”Utbildningen gav många påminnelser om vad vi behöver tänka på för att uppnå bra arbetsmiljö framöver. Det är bra att vi är många som hört samma saker, så blir det lättare att jobba framåt och samverka med vår skyddsorganisation.”

Deltagarna nöjda – 96 procent tycker utbildningen är bra

– Vi ser i utvärderingen att 96 procent av de tillfrågade upplevde utbildningen som bra till mycket bra och lika många skulle rekommendera utbildningen till andra, säger Anna Mia Olofsson.

– Vi har två år kvar i projektet och hoppas på att många fler chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud ska ta möjligheten att söka stödet för att gå arbetsmiljöutbildning tillsammans, säger hon.

Mer information:

Ladda ner Utvärdering av stöd för arbetsmiljöutbildning år 2021 här.
Läs mer om Stöd för arbetsmiljöutbildning här.

Initiativtagarna bakom Stöd för arbetsmiljöutbildning är arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, vilka satsar 75 miljoner kronor på detta. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Afa Försäkring har fått i uppdrag att administrera satsningen, som nu varit igång i drygt ett halvår men är en pågående satsning fram till och med år 2023.

Kontakt: Linda Harling, presskommunikatör: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Vid mer allmänna frågor om stödet, kontakta oss på: 08-696 40 36, stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se eller besök afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning