Nytt webbaserat verktyg med statistik lanseras

Pressmeddelande
20 oktober 2022klockan 03.00

Nu finns ett nytt interaktivt, webbaserat verktyg där statistik för arbetsskador och sjukfrånvaro presenteras på ett nytt sätt. Statistiken kommer från Afa Försäkrings stora skadedatabas, ett register över alla de försäk­rings­ären­den som Afa För­säkring hanterar. Det nya verktyget gör det möjligt att filtrera statistik över allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro utifrån yrkesgrupp.

– Vi vill göra vår statistik mer lättillgänglig. Det ska vara enkelt att snabbt få en bild av arbetsskade- och sjukförsäkringsstatistik inom olika yrkesgrupper. Därför lanserar vi ett nytt interaktivt statistikverktyg på vår webbplats, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på Afa Försäkring, som administrerar kollektivavtalade försäkringar på uppdrag av arbetsmarknadens parter.

– Med hjälp av vår skadedatabas, som innehåller 15 miljoner ärenden, kan vi ta fram statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro. Det nya verktyget gör statistiken mer lättillgänglig, men vi kommer givetvis fortsätta att ta fram skräddarsydd statistik åt våra ägare och uppdragsgivare och vi fortsätter göra rapporter inom olika specifika områden.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro i arbetslivet, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till olika slags förebyggande arbete och utgör även beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar, säger Anna Weigelt.

Vem kan använda verktyget?

– Vi vet att många är intresserade av vår statistik och alla som vill kan använda verktyget, det kostar inget. Tanken är att exempelvis arbetsmarknadens parter, våra uppdragsgivare, fack- och arbetsgivarförbund lättare ska komma åt vår statistik. Verktyget kan även vara användbart och intressant för forskare, journalister, myndigheter och intresseorganisationer som jobbar med arbetsmiljöfrågor och kollektivavtalad försäkring på olika sätt, säger Anna Weigelt.

Statistikverktyget presenteras på webbinarium 10 november

Som en del av lanseringen arrangerar Afa Försäkring ett webbinarium där det nya interaktiva statistikverktyget presenteras.

Webbinariet livesänds den 10 november kl. 14.00.

ANMÄLAN: För den som vill delta går det att anmäla sig via länken senast den 9 november: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/43425F437441475F477840

Om statistikverktyget i korthet:

  • Det möjliggör filtrering av den eller de yrkesgrupper man är intresserad av att ta del av statistik om.

  • Verktyget är uppbyggt i SAS Visual Analytics och består i dagsläget av rapporter med flera flikar, antalet rapporter kommer att utökas i framtiden.

  • Verktyget är under utveckling och på sikt kommer även mer information om arbetsskador och sjukfrånvaro finnas tillgänglig.

  • Det nya interaktiva statistikverktyget från Afa Försäkring finns här: https://www.afaforsakring.se/forebyggande/analys-och-statistik/interaktivt-statistikverktyg/ 
  • Verktyget är ett komplement till Afa Försäkrings offentliga statistikrapporter som publiceras i pdf-format på webben. https://www.afaforsakring.se/statistikrapporter

Kontakt:
Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.


Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.