Ny statistik om livs­medels­arbetare och allvarliga arbetsolycksfall

Pressmeddelande
26 september 2023klockan 07.00

Den som arbetar med livsmedelsarbete har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än andra yrkesgrupper på svensk arbets­marknad. Bland livs­medels­arbetare råkar maskinoperatörer ut för flest allvarliga arbetsolycksfall medan slaktare och styckare m.fl har högst risk för en allvarlig arbetsolycka. Även bagare och konditorer nämns i en aktuell statistik­rapport från Afa För­säkring.

Foto: johner.se/Caiaimage.

– 2021 arbetade nära 22 000 personer inom yrkesgruppen livsmedelsarbetare, vilket är en halv procent av den totala arbetskraften. Men även om yrkesgruppen är relativt liten, så har livsmedelsarbetare en betydligt högre risk att drabbas av en allvarlig arbetsolycka än genomsnittet för alla yrkesgrupper på svensk arbetsmarknad. Därför är det viktigt att kartlägga vilka händelser som orsaker de allvarliga arbetsolyckorna, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Maskinoperatörer och slaktare mest utsatta

– För hela yrkesgruppen livsmedelsarbetare låg den genomsnittliga risken för åren 2017–2021 på 9,7 allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta. Flest allvarliga arbetsolycksfall hade maskinoperatörer, vilket är den största yrkesundergruppen till livsmedelsarbetare. De hade en genomsnittlig risk på 8,9, säger Emil Askestad.

– Yrkesundergruppen Slaktare och styckare, m.fl. som råkade ut för olycksfall var inte lika många till antalet, men hade den högst risken för en allvarlig arbetsolycka inom livsmedelsarbete, med en genomsnittlig risk på 15,5 per 1 000 sysselsatta.  
– Bagare och konditorer hade för perioden år 2017–2021 en genomsnittlig risk för allvarliga arbetsolycksfall på 5,3 per 1000 sysselsatta. Övriga livsmedelsförädlare hade en risk på 14,1, säger Emil Askestad.

Vanliga orsaker till skadorna

Både kvinnor och män skadar sig vid allvarliga arbetsolycksfall oftast i fingrar, hand och handled eller arm. Skador vid maskiner för bearbetning och framställning utgör var fjärde arbetsolycka för både kvinnor och män. 

– Det kan vara att man skär sig på sågklingan på en kapmaskin eller skadar sig på en rörlig del på en packningsmaskin. Det kan även vara att man klämmer sig på ett rullband i produktionslinjen. Den händelsetypen är vanligast bland maskinoperatörer, säger Emil Askestad.

– Den näst vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall för männen är att skära sig på en kniv. Detta är vanligast hos slaktare och styckare, m.fl. och sker ofta när man skär ut köttdetaljer. För kvinnor är den näst vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall att ramla inne. Detta sker oftast i produktionslinjen eller på väg till och från frysar och drabbar främst maskinoperatörer. 

– När jag plockade plåtarna med kakor så fastnade mina fingrar i kedjan som skickar plåtarna ut på det löpande bandet, berättar en kvinnlig maskinoperatör, som råkat ut för en allvarlig arbetsolycka.

Statistiken kan förebygga arbetsolyckor

Afa Försäkrings statistikrapporter ger fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som även arbetsmarknadens parter tar del av. 

– Statistiken bidrar till olika slags förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar, säger Emil Askestad.

Genom samarbete med bland annat organisationen Prevent bidrar Afa Försäkring till att kunskap om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktiskt nytta på arbetsplatserna.  

Prevent har tagit fram material med inriktning på: Arbetsmiljö inom livsmedelsbranschen

Mer information:

Statistiken i rapporten Matnyttig statistik – allvarliga arbetsolycksfall och långvarig sjukfrånvaro inom livsmedelsarbete kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten bygger på en genomgång av nära 1 100 allvarliga arbetsolycksfall och även drygt 2 800 långa sjukfall för privatanställda livsmedelsarbetare som har inträffat under perioden 2017–2021.

Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats från och med den 26 september 2023. 

Om du omfattas av kollektivavtalade försäkringar på jobbet, kan de genom sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen ge ersättning för bland annat inkomstförlust, olika kostnader, fysiskt och psykiskt lidande, bestående besvär och ärr.
 
Kontakt: 
Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 41 34, emil.askestad@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.