Ny rapport: Skador på grund av olyckor på fritiden orsakar sjukfrånvaro för många

Pressmeddelande
23 februari 2022klockan 07.30

En av de vanligaste orsakerna till både kort- och långvarig sjukfrånvaro från jobbet är skador som uppstår vid olycksfall på fritiden. Vanligast är skador på knä och underben samt på handled och hand. Sjukfrånvaro på grund av fritidsskador är vanligt bland byggnadsträarbetare. Det visar en ny rapport med statistik från Afa För­säkring.

– År 2019 och 2020 var skador vid olycksfall på fritiden den näst vanligaste orsaken till kortvarig sjukfrånvaro för män, och för kvinnor var det den fjärde vanligaste orsaken. Det var den tredje vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro för både män och kvinnor. Vi har ingen information om vad som har orsakat skadorna, men vi tolkar siffrorna som att mäns och kvinnors riskbeteende skiljer sig åt, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Sjukfrånvaro på grund av fritidsskador vanligast hos byggnadsträarbetare

– Olyckorna som vi studerar i rapporten har inträffat på den skadades fritid, men lett till sjukfrånvaro då den skadade inte har kunnat arbeta. Om en skada leder till sjukfrånvaro beror delvis på vilka yrkesuppgifter den drabbade har. Därför är det intressant att se vilka yrkesgrupper som har flest sjukfall och vilka som har högst risk för sjukfrånvaro på grund av skador i samband med olycksfall på fritiden, säger Elin Henriksson.

– För män i kollektivet arbetare i privat sektor har yrkesgrupperna byggnadsträarbetare och träindustriarbete högst risk att drabbas av kortvarig sjukfrånvaro. För kvinnor är risken högst för yrkesgrupperna metall- och övrigt industriellt arbete och godshanterings- och lagerarbete, m.m.

– När det gäller långvarig sjukfrånvaro för både arbetare inom privat sektor och anställda inom kommuner och regioner har byggnadsträarbetare och betong-, bygg- och anläggningsarbete högst risk för män. Yrkesförare och livsmedelsarbete har högst risk för kvinnor, säger hon.

Äldre kvinnor och unga män utgör typfallen – var på kroppen skadar de sig?

– Om man tittar på typfallen för kortvarig sjukfrånvaro på grund av skador vid olycksfall på fritiden, så är det för kvinnor en städare i 60-årsåldern som har skadat armbåge och underarm. För män är typfallet en träarbetare i 20-årsåldern som har skadat handled och hand, säger Elin Henriksson.

– Typfallet för långvarig sjukfrånvaro för kvinnor är en undersköterska i 50-årsåldern som har skadat knä och underben. För män är typfallet för långvarig sjukfrånvaro en träarbetare i 30-årsåldern som har skadat knä och underben.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas där vi hämtar all statistik. Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken utgör även beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Elin Henriksson.

Mer information

Ladda ner och läs hela rapporten Sjukfrånvaro på grund av skador vid olycksfall på fritiden på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Den nya rapporten bygger på en genomgång av 18 221 ärenden med sjukfrånvaro på grund av skador som uppstått i samband med olycksfall. Olyckorna inträffade på den drabbades fritid och räknas inte som arbetsskador. Sjukfallen startade 2019 och 2020 och Afa Försäkring har betalat ut ersättning för sjukfrånvaron via avtalsgruppsjukförsäkringarna AGS och AGS-KL. Statistiken i rapporten kommer från Afa Försäkrings skadedatabas.

Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och kooperationen. AGS-KL omfattar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. Sjukförsäkringen omfattar däremot inte statligt anställda eller tjänstemän inom det privata avtalsområdet. Sjukförsäkringen ger ett komplement till sjukpenning eller sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och sjukfrånvaron behöver inte vara arbetsrelaterad.

Kontakt: Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 57 elin.henriksson@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.