Ny rapport: Risk för långvarig sjukfrånvaro – störst skillnad mellan kvinnor och män i Dalarnas län

Pressmeddelande
12 juni 2023klockan 06.25

Afa Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är Sveriges mest omfattande rapport inom området. Statistiken visar att störst skillnad mellan kvinnor och män när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro finns i Dalarnas län. I Örebros län är skillnaden mellan könen minst.

Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av skillnader i näringslivsstrukturen. Risken är beräknad efter var den sjukskrivna bor och inte utifrån var arbetsplatsen är belägen, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring.

Störst skillnad mellan könen i Dalarnas län

– Den största skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro 2021 var i Dalarnas län, med knappt 19 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Anna Weigelt.

Minst skillnad mellan könen i Örebro län

– Och den minsta skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro 2021 var i Örebros län, med drygt 7 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Anna Weigelt.

Högst risk för långvarig sjukfrånvaro för kvinnor i Dalarnas län och lägst för kvinnor i Stockholms län

– Kvinnor hade 2021 fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta än män i samtliga län. Under 2021 var risken för kvinnor högst risk för kvinnor i Dalarnas län, med 32,8 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. Lägst risk för kvinnor hade Stockholms län med 21,2, säger Anna Weigelt.

Högst risk för långvarig sjukfrånvaro för män i Gävleborgs län och lägst för män i Stockholms län

– För män var risken för långvarig sjukfrånvaro högst i Gävleborgs län med 17,6 och lägst i Stockholms län med 11,6.

–Totalt för båda könen var risken för långvarig sjukfrånvaro i Sverige högst i Gävleborgs län med 24,0 sjukfall per 1 000 sysselsatta och lägst i Stockholms län med 16,4 per 1 000 sysselsatta, säger Anna Weigelt.

Mer information:

Afa Försäkring administrerar kollektivavtalade försäkringar. Arbetsskade- respektive sjukförsäkringen är våra två största försäkringar och det är dem den här rapporten handlar om.

Eftersom man kan anmäla skador och sjukfall till Afa Försäkring i efterhand publiceras statistiken med viss fördröjning. Årets utgåva av rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro sträcker sig fram till och med 2021.

Statistiken i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2023 kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats. 

Rapporten presenteras på ett seminarium som livesänds den 16 juni 2023 kl. 9– 10. Det går även att se i efterhand. 

Toppbild/foto: johner.se

Kontakt:
Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.