Statistikbild som ett kollage med olika grafik varvat med en bild på sjukhuspersonal.
16juni

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2023

FrukostseminariumPå plats
Genomfördes 16 juni 2023

Livesänt seminarium om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i det svenska arbetslivet. Få koll på hur statistik från arbetsskade­försäkringen och sjukförsäkringen ser ut – vi presenterar siffror för olika yrkesgrupper, åldersgrupper, kön och avtalsområden.

Varje år publicerar Afa För­säkring den omfattande statistik­rapporten ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”. Rapporten bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas och beskriver allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för Afa Försäkrings försäkrade fram till och med år 2021. För år 2020–2021 finns statistik över arbetssjukdomar till följd av covid-19.

Årets rapport släpps den 12 juni och den 16 juni presenteras delar av rapporten under ett livesänt seminarium. Från arbetsskade­försäkringen presenteras statistik över färdolycksfall, allvarliga arbetsolycksfall och arbetssjukdomar. Den visar bland annat olycksrisken i olika yrkesgrupper, vilka skadetyper som är mest förekommande och vilka diagnoser som är vanligast vid arbetssjukdomar.

Även statistik från sjukförsäkringen redovisas. De siffrorna visar risken för långvarig sjukfrånvaro i olika yrkesgrupper och vilka diagnoser som är de vanligaste orsakerna till långvarig sjukfrånvaro.

Medverkande:

Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa För­säkring.

Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa för­säkring.

Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa för­säkring.

Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa För­säkring.

Se inspelad version av seminariet

Staplar i ett diagram.

Analys och statistik

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas får vi värdefull kunskap om skador och sjukdomar i arbetslivet i både privat och offentlig sektor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.