Ny rapport: Risk för långvarig sjukfrånvaro – minst skillnad mellan kvinnor och män i Örebro län

Pressmeddelande
12 juni 2023klockan 06.25

Afa Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är Sveriges mest omfattande rapport inom området. Statistiken visar att minst skillnad mellan kvinnor och män när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro finns i Örebro län. I Dalarnas län är skillnaden mellan könen störst.

– Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av skillnader i näringslivsstrukturen. Risken är beräknad efter var den sjukskrivna bor och inte utifrån var arbetsplatsen är belägen, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Minst skillnad mellan könen i Örebros län

– Den minsta skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro 2021 var i Örebros län, med drygt 7 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Elin Henriksson.

Störst skillnad mellan könen i Dalarnas län

– Och den största skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro 2021 var i Dalarnas län, med knappt 19 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Elin Henriksson.

Högst risk för långvarig sjukfrånvaro för kvinnor i Dalarnas län och lägst risk för kvinnor i Stockholms län

– Kvinnor hade 2021 fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta än män i samtliga län. Under 2021 var risken för kvinnor lägst i Stockholms län med 21,2 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. Högst risk för kvinnor hade Dalarnas län, med 32,8, säger Elin Henriksson.

Högst risk för långvarig sjukfrånvaro för män i Gävleborgs län och lägst för män i Stockholms län

– För män var risken för långvarig sjukfrånvaro högst i Gävleborgs län med 17,6 och lägst i Stockholms län med 11,6.

–Totalt för båda könen var risken för långvarig sjukfrånvaro i Sverige högst i Gävleborgs län med 24,0 sjukfall per 1 000 sysselsatta och lägst i Stockholms län med 16,4 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Elin Henriksson.

Mer information:

Afa Försäkring administrerar kollektivavtalade försäkringar. Arbetsskade- respektive sjukförsäkringen är våra två största försäkringar och det är dem den här rapporten handlar om.

Eftersom man kan anmäla skador och sjukfall till Afa Försäkring i efterhand publiceras statistiken med viss fördröjning. Årets utgåva av rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro sträcker sig fram till och med 2021.

Statistiken i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2023 kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats

Rapporten presenteras på ett seminarium som livesänds den 16 juni 2023 kl. 9–10. Det går även att se i efterhand. 

Toppbild/foto: johner.se/360You Photography

Kontakt:
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.