Ny rapport: Lägst risk för långvarig sjukfrånvaro i Stockholms län

Pressmeddelande
12 juni 2023klockan 06.25

Afa Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är Sveriges mest omfattande rapport inom området. Statistiken visar att risken för långvarig sjukfrånvaro är lägst i Stockholms län och högst i Gävleborgs län.

– Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av skillnader i näringslivsstrukturen. Risken är beräknad efter var den sjukskrivna bor och inte utifrån var arbetsplatsen är belägen, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring.

Lägst risk i Stockholms län 

– Totalt för båda könen var risken för långvarig sjukfrånvaro i Sverige 2021 lägst i Stockholms län, med 16,4 sjukfall per 1 000 sysselsatta. Högst risk var i Gävleborgs län med 24,0 sjukfall per 1 000 sysselsatta. För män var risken högst i Gävleborgs län med 17,6 och lägst var risken i Stockholms län med 11,6, säger Andreas Ek.

– Kvinnor hade 2021 fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta än män i samtliga län. Under 2021 var risken för kvinnor högst i Dalarnas län, med 32,8 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. Lägst risk för kvinnor hade Stockholms län med 21,2, säger Andreas Ek.

Minst skillnad mellan könen i Örebro län

– Den minsta skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro var i Örebros län, med drygt 7 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Andreas Ek.

Störst skillnad mellan könen i Dalarnas län

– Och den största skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro var i Dalarnas län, med knappt 19 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Andreas Ek.

Mer information:

Afa Försäkring administrerar kollektivavtalade försäkringar. Arbetsskade- respektive sjukförsäkringen är våra två största försäkringar och det är dem den här rapporten handlar om.

Eftersom man kan anmäla skador och sjukfall till Afa Försäkring i efterhand publiceras statistiken med viss fördröjning. Årets utgåva av rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro sträcker sig fram till och med 2021.

Statistiken i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2023 kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats

Rapporten presenteras på ett seminarium som livesänds den 16 juni 2023 kl. 9–10. Det går även att se i efterhand. 

Toppbild/foto: Johnér bildbyrå, Björn Dahlgren

Kontakt:
Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här