Ny rapport: Högst risk för långvarig sjukfrånvaro i Gävleborgs län

Pressmeddelande
12 juni 2023klockan 06.25

Afa Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är Sveriges mest omfattande rapport inom området. Statistiken visar att risken för långvarig sjukfrånvaro är högst i Gävleborgs län och lägst i Stockholms län.

– Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av skillnader i näringslivsstrukturen. Risken är beräknad efter var den sjukskrivna bor och inte utifrån var arbetsplatsen är belägen, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring.

Högst risk i Gävleborgs län 

– Totalt för båda könen var risken för långvarig sjukfrånvaro i Sverige 2021 högst i Gävleborgs län med 24,0 sjukfall per 1 000 sysselsatta och lägst i Stockholms län, med 16,4 sjukfall per 1 000 sysselsatta. För män var risken högst i Gävleborgs län med 17,6 och lägst var risken i Stockholms län med 11,6, säger Emil Askestad.

– Kvinnor hade 2021 fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta än män i samtliga län. Under 2021 var risken för kvinnor högst i Dalarnas län, med 32,8 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. Lägst risk för kvinnor hade Stockholms län med 21,2.

Störst skillnad mellan könen i Dalarnas län

– Den största skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro var i Dalarnas län, med knappt 19 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Emil Askestad.

Minst skillnad mellan könen i Örebros län

– Och den minsta skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro var i Örebros län, med drygt 7 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Emil Askestad.

Mer information:

Afa Försäkring administrerar kollektivavtalade försäkringar. Arbetsskade- respektive sjukförsäkringen är våra två största försäkringar och det är dem den här rapporten handlar om.

Eftersom man kan anmäla skador och sjukfall till Afa Försäkring i efterhand publiceras statistiken med viss fördröjning. Årets utgåva av rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro sträcker sig fram till och med 2021.

Statistiken i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2023 kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats.

Rapporten presenteras på ett seminarium som livesänds den 16 juni 2023 kl. 9–10. Det går även att se i efterhand. 

Toppbild/foto: johner.se/Malin Kihlström

Kontakt:
Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 41 34, emil.askestad@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.