Ny rapport: Arbetsskador inom industri och bygg – med fokus på unga

Pressmeddelande
8 maj 2018klockan 07.49

AFA För­säkring har tagit fram en rapport som beskriver de vanligaste orsakerna till skador inom industrin och byggbranschen och dess konsekvenser. Rapporten har ett särskilt fokus på unga och presenteras på ett seminarium hos AFA För­säkring den 8 maj.

– Många skador i industrin och byggbranschen uppstår vid arbete med maskiner och verktyg. Rapporten fokuserar särskilt på de orsaker som är vanligast förekommande när unga skadar sig och på möjliga förebyggande åtgärder, säger Mats Åhlgren, statistiker på AFA Försäkrings analysavdelning som skrivit rapporten om unga inom industrin och byggbranschen.

Metallarbetare, övriga industriella arbetare inom industrin, byggnadsträarbetare och betong-, bygg- och anläggningsarbetare inom byggsektorn, utgör de fyra stora yrkesgrupper som drabbas av de flesta arbetsskadorna.

Vanligare att unga skär sig än äldre

– Det är anmärkningsvärt hur stor andel av ungas skador som beror på att man skär sig på knivar. Det är lätt hänt att slinta med kniven och oftast blir konsekvenserna allvarliga, säger Mats Åhlgren. 

Skador på fingrar och händer är en vanligare skadetyp hos de unga än hos deras äldre kollegor, vilket är naturligt då det är maskiner och verktyg som orsakar skadorna.  Fallolyckor som kan orsaka andra skador är dessutom mindre vanliga hos de yngre.

– Maskinskador kan förebyggas genom säkerställande av skyddsanordningar som används på maskiner och verktyg och genom att se till att det personliga skyddet fungerar. En annan sak som är minst lika viktig i förebyggande syfte, är att arbeta med säkerhetskulturen och attityden till säkerhet och risker, säger Mats Åhlgren.

Män löper större risk att skada sig

Den manliga dominansen är stor för samtliga yrkesgrupper inom industri och bygg bland unga, men är mer uttalad inom byggbranschen än inom industrin. Yrkesgruppen målare sticker ut och skiljer sig från flera av de övriga yrkesgrupperna med hela 17 procent andel kvinnor, vilket inom dessa yrkesgrupper är en hög andelssiffra.

Män löper en större risk per 1 000 sysselsatta än kvinnor att skada sig i arbetet. Störst risk har byggnadsträarbetare och betong-, bygg- och anläggningsarbetare.

Vill förebygga arbetsskador – därför sprids rapporterna 

– Genom att sprida rapporter som utgår från vår skadedatabas hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsolyckor och arbetsskador, säger Mats Åhlgren.

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presentas varje år aktuell statistik i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro och fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporten om unga inom industri och bygg är den andra delrapporten som presenteras under 2018.

Text: Linda Harling, AFA Försäkring

 

Rapport och dokumentation från seminariet
Presentationen av rapporten filmades och kommer tillsammans med referat och dokumentation från seminariet att publiceras på afaforsakring.se

Kontakt:
Mats Åhlgren, statistiker på analysavdelningen AFA Försäkring: 08-696 45 61 mats.ahlgren@afaforsakring.se 
Anna Weigelt, chef för analysavdelningen AFA Försäkring, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se