Ny i yrket – vikten av en bra introduktion på jobbet

Pressmeddelande
2 december 2020klockan 08.15

Inskolning, utbildningsaktiviteter och delat ansvar är exempel på insatser som kan minska stress och främja lärande för nyanställda. Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska Institutet, delade med sig av sin forskning inom området vid ett webbinarium anordnat av AFA För­säkring. Under webbinariet presenterades även Prevents webbutbildning för nyanställda i industrin.


Foto: Johnér Bildbyrå

– Den första tiden på en ny arbetsplats är en period av intensivt lärande. Det kan också vara en tid förknippad med stress. Denna typ av stress kan ge energi och främja lärande, men det finns en risk att den leder till brist på återhämtning och sämre inlärning, sa Petter Gustavsson, forskare och professor i psykologi vid Karolinska Institutet.

– Det här har arbetsgivare uppmärksammat och använder därför olika introduktionsinsatser för att minska stressen, maximera lärandet och hjälpa de nya att integreras. Vi har studerat vilka utmaningar personer som är nya i arbetslivet har under det första året efter en högskoleutbildning med yrkesinriktning, sa han.

Nyhetens obehag – tre utmaningar för nya i arbetslivet

Petter Gustavssons forskningsprojekt Nya professionella ingick i AFA Försäkrings FoU-program Hållbart arbetsliv och avslutades i våras. I projektet medverkade 322 nyutbildade jurister, läkare, sjuksköterskor, lärare och socionomer. Gemensamt för deltagarna var att de var nya i yrken med höga emotionella krav, så kallade kontaktyrken, i offentlig sektor.

– Vi såg att man som ny i arbetslivet ofta möts av tre utmaningar, som vi har kallat Nyhetens obehag. Den första är att man lätt blir överbelastad av information. Den andra att man kan känna sig osäker på sin kompetens och vara rädd för att ställa frågor och den tredje att man ofta känner sig ensam. Det här är saker som oftast går över ganska snabbt, men brist på introduktion kan också förlänga den här tiden av nyhetens obehag, sa Petter Gustavsson.

Vägar till framgångsrik introduktion

– Det visade sig att de som hade etablerat sig väl på den nya arbetsplatsen inom tre månader hade i större utsträckning fått strukturellt stöd i form av inskolning, utbildningsaktiviteter, informationsmaterial och delat ansvar under den första tiden. De hade också oftare fått gå bredvid en erfaren kollega, fått svar på sina frågor och hjälp att prioritera bland sina arbetsuppgifter och fått chans till reflektion som bidragit till viktiga perspektiv på situationen, sa Petter Gustavsson.

Forskning till nytta i arbetslivet

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. AFA Försäkring vill långsiktigt förebygga skador och sjukfrånvaro samt bidra till ett tryggt och friskt arbetsliv. Därför finansierar vi forskning inom området arbete och hälsa, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring.

Under webbinariet presenterade även Prevent webbutbildningen Ny i industrin. Även introduktionsverktyget Introduktionsguiden uppmärksammades. Med hjälp av det kan arbetsgivare skapa ett introduktionsprogram och anpassa det för en specifik arbetsplats. presenterades. Alla Prevents verktyg och webbutbildningar finns på prevent.se.

Mer info:
Se det filmade webbinariet och ladda ner presentationerna från webbinariet på AFA Försäkrings webbplats. 
Läs Petter Gustavssons slutrapport här. 
Läs mer om Prevents webbutbildning här.

Kontakt:
Petter Gustavsson, professor i psykologi, Karolinska Institutet: 070-536 36 59, petter.gustavsson@ki.se
Helena Jahncke, FoU-chef AFA Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730 96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Mer om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och regioner. Mer information om forskningsstödet finns på AFA Försäkrings FoU-webb.