Nu kan fler få För­säkring om avgångs­bidrag (AGB)

Pressmeddelande
29 september 2022klockan 03.00

Från 1 oktober 2022 kan fler arbetare på privata företag få avgångs­bidrag när de måste sluta på sitt arbete.

Avgångsbidraget är ett engångsbelopp på mellan 37 885 och 55 100 kronor (2022 års belopp) som kan betalas ut till privatanställda arbetare som fyllt 40 år och som blir uppsagda på grund av arbetsbrist.

Tidigare har avgångsbidraget betalats ut till anställda som blir uppsagda från en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist. Från och med den 1 oktober 2022 kan anställda även ha rätt till bidraget när de blir uppsagda på grund av sjukdom eller avslutar en tidsbegränsad anställning.

De nya villkoren gäller för arbetsplatser med kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO där de kollektivanslutna förbundsparterna har undertecknat det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd.

Om man inte har undertecknat huvudavtalet utan i stället har undertecknat kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare, då gäller Försäkring om avgångsbidrag (AGB) från 1 oktober 2022 men utan rätt till bidrag när de anställda blir uppsagda på grund av sjukdom eller avslutar en tidsbegränsad anställning.

Bakgrund till villkorsändringarna

Bakgrunden till de ändrade villkoren i Försäkring om avgångsbidrag (AGB) är flera förändringar avseende trygghet inom arbetslivet. Dessa har lett till ändringar i omställningsförsäkringen, det vill säga avgångsbidraget samt också olika sorters omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL.

Förutsättningen för ändringarna var att riksdagen den 8 juni 2022 röstade ja till regeringens omställningspaket.

Efter att riksdagsbeslutet var fattat kunde arbetsmarknadens parter på den privata sidan – Svenskt Näringsliv, LO och PTK – den 22 juni 2022 i Saltsjöbaden, teckna ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Det avtalet innehåller flera punkter som förbättrar omställningsförsäkringen och stärker individens ställning och anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

Mer information

Försäkring om Avgångsbidrag (AGB)

Uppdaterade försäkringsvillkor

Regeringens omställningspaket

Huvudavtal och förhandlingsprotokoll från Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL.

Kontakt:

Mats Åhman, försäkringsspecialist, Afa Försäkring: 0708-92 85 90, mats.ahman@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se