Livs­medels­arbetare högre risk än genomsnittet för långvarig sjukfrånvaro

Pressmeddelande
26 september 2023klockan 07.00

Den som arbetar med livsmedelsarbete har högre risk för långvarig sjukfrånvaro än genomsnittet för alla yrkesgrupper på svensk arbets­marknad, visar aktuell statistik från Afa För­säkring. Bland livs­medels­arbetare har maskinoperatörer högst risk för långvarig sjukfrånvaro, men även grupperna bagare och konditorer samt slaktare och styckare, m.fl nämns i rapporten. Vanligaste diagnoserna är muskuloskeletala och psykiska diagnoser.

– Anställda inom yrkesgruppen livsmedelsarbetare har en betydligt högre risk att drabbas av en långvarig sjukfrånvaro än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper. Så även om yrkesgruppen endast utgör en halv procent av den totala arbetskraften i Sverige, så är det viktigt att analysera vilka diagnoser som leder till långvarig sjukfrånvaro inom yrkesgruppen, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Maskinoperatörer högst risk för långa sjukskrivningar

– I rapporten bryter vi ner statistiken på yrkesundergrupper för livsmedelsarbetare. Högst risk för långvarig sjukfrånvaro hade maskinoperatörer med 25,0 per 1000 sysselsatta under åren 2017–2021. Det är också den yrkesundergrupp inom livsmedelsarbete med störst skillnad i långvarig sjukfrånvaro mellan kvinnor och män, säger Emil Askestad.

Bagare och slaktare

– Yrkesundergruppen bagare och konditorer hade för perioden år 2017–2021 en genomsnittlig risk för långvarig sjukfrånvaro på 23,0 per 1000 sysselsatta. Slaktare och styckare, m.fl hade en risk på 23,1, säger Emil Askestad.

Vanligaste diagnoserna

– De vanligaste diagnoserna bland livsmedelsarbetare vid långvarig sjukfrånvaro 2017–2021 var muskuloskeletala diagnoser, exempelvis ryggsjukdomar, sjukdomstillstånd i skulderled och knäartros. Näst vanligast var psykiska diagnoser, som förstämningssyndrom och reaktion på svår stress, säger Emil Askestad.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

Afa Försäkrings statistikrapporter ger fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som även arbetsmarknadens parter tar del av. 

– Statistiken bidrar till olika slags förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar, säger Emil Askestad.

Genom samarbete med bland annat organisationen Prevent bidrar Afa Försäkring till att kunskap om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktiskt nytta på arbetsplatserna..  

Prevent har tagit fram material med inriktning på: Arbetsmiljö inom livsmedelsbranschen.  

Mer information: 

Statistiken i rapporten Matnyttig statistik – allvarliga arbetsolycksfall och långvarig sjukfrånvaro inom livsmedelsarbete kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten bygger på en genomgång av drygt 2 800 långa sjukfall och även nära 1 100 allvarliga arbetsolycksfall för privatanställda livsmedelsarbetare som inträffade under perioden 2017–2021.

Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats från och med den 26 september 2023.  
 
Om du omfattas av kollektivavtalade försäkringar på jobbet, kan de genom sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen ge ersättning för bland annat inkomstförlust, olika kostnader, fysiskt och psykiskt lidande, bestående besvär och ärr.
 
Kontakt: 
Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 41 34, emil.askestad@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.