Långvarig sjukfrånvaro i Sverige – risken har ökat

Pressmeddelande
12 juni 2023klockan 06.30

Ny statistik visar att risken för långvarig sjukfrånvaro ökade 2021. De två största diagnoserna bakom långvarig sjukfrånvaro är psykiska och muskuloskeletala, som till exempel ledsjukdomar, ryggsjukdomar och sjukdomar i mjukvävnader. Det visar Afa Försäkrings stora årliga statistik­rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad. I rapporten presenteras statistik för olika yrkesgrupper, åldersgrupper, kön och avtalsområden.

– Vi ser en ökning av risken för långvarig sjukfrånvaro inom båda avtalsområdena, det vill säga kommuner och regioner respektive Svenskt Näringsliv/LO. Risken för långvarig sjukfrånvaro fortsatte att minska 2020 under inledningen av covid-pandemin men ökade något under 2021, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa försäkring.

Kommuner och regioner – ökad risk för långvarig sjukfrånvaro

– Risken för långvarig sjukfrånvaro ökade mellan 2020 och 2021, från 22,3 till 23,2 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta inom detta avtalsområde. Risken för långvarig sjukfrånvaro ökade för kvinnor över 36 år och minskade för åldersgrupperna 16–25 år och 26–35 år. För män ökade risken i samtliga åldersgrupper, säger Andreas Ek.

Flest långa sjukfall för kvinnor i vårdyrken

– 2021 hade kvinnor mer än dubbelt så många långa sjukfall per 1 000 sysselsatta som män. Den kvinnodominerade yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. stod för flest långa sjukfall inom Kommuner och regioner, säger Andreas Ek.

– De två största diagnoserna inom Kommuner och regioner är psykiska och muskuloskeletala, som till exempel rygg- och ledsjukdomar och sjukdomar i mjukvävnader. Kvinnor inom yrkesgruppen socialt arbete hade 2021 den högsta risken för ett långvarigt sjukfall med en psykisk diagnos. Medianlängden för långa sjukfall inom Kommuner och regioner ökade från 214 dagar 2020 till 268 dagar 202. En förklaring till ökningen av medianlängd är en regelförändring som inneburit att Försäkringskassan avslutar färre sjukfall vid dag 180.

Svenskt Näringsliv/LO - ökad risk för långvarig sjukfrånvaro även här

– Vi ser att risken för långvarig sjukfrånvaro ökade även inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO mellan 2020 och 2021, från 17,2 till 17,9 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. För både kvinnor och män ökade risken för långvarig sjukfrånvaro för åldersgrupperna över 36 år och minskade för åldersgrupperna upp till 36 år, säger Andreas Ek.

Risk för kvinnor och män samt yrken som drabbas inom Svenskt Näringsliv/LO

– Risken för långvarig sjukfrånvaro var 23,2 för kvinnor och 15,6 för män. För kvinnor hade yrkesgruppen isolerings- och VVS-montörer högst risk, och för män hade städare och fönsterputsare det, säger Andreas Ek.

– De två största diagnoserna inom Svenskt Näringsliv/LO är muskuloskeletala och psykiska. Medianlängden för långa sjukfall inom den privata sektorn ökade från 180 dagar 2020 till 201 dagar 2021.

Mer information:

Afa Försäkring administrerar kollektivavtalade försäkringar. Arbetsskade- respektive sjukförsäkringen är våra två största försäkringar och det är dem den här rapporten handlar om.

Eftersom man kan anmäla skador och sjukfall till Afa Försäkring i efterhand publiceras statistiken med viss fördröjning. Årets utgåva av rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro sträcker sig fram till och med 2021.

Statistiken i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2023 kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats.

Rapporten presenteras på ett seminarium som livesänds den 16 juni 2023 kl. 9–10. Det går även att se i efterhand. 

Toppbild/foto: johner.se/Maskot Bildbyrå AB.

Kontakt:
Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se

Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.