Hur säkert reser hantverkare och omsorgspersonal i tjänsten?

Pressmeddelande
25 april 2024klockan 08.00

Välkommen att bevaka hybridseminarium 2 maj kl. 9–10. Hantverkare och personal inom hemsjukvård och äldreomsorg reser i arbetet utan att omfattas av de regelverk som gäller yrkesförare. Idag saknas kunskap om deras olycksrisk i trafiken. Nu har ett forsknings­projekt finansierat av Afa För­säkring granskat detta. Resultaten presenteras på ett frukostseminarium den 2 maj. Delta på plats eller digitalt.

– Både hantverkare och de som jobbar i sjukvården och inom hemtjänsten kör mycket i arbetet. Men deras resor regleras inte av kör- och vilotider, som yrkesförares gör, säger Anna Anund, docent i trafikmedicin vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, som forskat i projektet.

Forskning från det aktuella projekt presenteras, där man tittat på just detta i tre delstudier, som tillsammans avser att belysa hantverkares och omsorgspersonals resor i tjänsten med avseende på:

  • när och var man kör i sitt yrkesutövande
  • hur arbetssituationen och hälsan i ett individperspektiv upplevs
  • hur man upplever arbetssituation kopplad till att köra i tjänsten

I studien har den dagliga verksamheten kartlagts dels utifrån subjektiva upplevelser (enkäter och djupintervjuer), dels med objektiva mätningar av körsträckor, tid på dygnet, körtider, hastigheter, lastsäkring och så vidare. Med detta som utgångspunkt har potentiella åtgärder för ökad trafiksäkerhet, arbetsmiljö och hälsa identifierats.

– Vi kan se att de här yrkeskategorierna finns med i olycksstatistiken, men de är lite av en bortglömd grupp. Fokus i det här projektet är att försöka förstå vilka arbetsvillkor de som kör mycket i jobbet har så att vi kan förebygga att de råkar ut för olyckor, säger Anna Anund.

Forskningen som presenteras är finansierad av Afa Försäkring.

– Det viktiga med projektet är att öka kunskapen om yrkesgrupper där det ingår i arbetet att köra eller cykla mellan uppdrag. Utifrån det hoppas vi kunna identifiera de mest effektiva åtgärderna för att öka deras trafiksäkerhet och förbättra deras arbetsmiljö. Vår hypotes är att motåtgärder kan handla om ökad kunskap om effekter av riskfyllt beteende och säkerhetskultur, men också om till exempel val av fordon och kunskap om lastsäkring, säger Anna Anund.

Media välkomnas att dela – mer info och anmälan


Datum & tid: Kostnadsfritt hybridseminarium 2 maj kl. 9–10.

Plats: Såväl fysisk som digital medverkan är möjlig. Det fysiska evenemanget är i Hörsalen på Afa Försäkring i Stockholm, Klara Södra kyrkogata 18. 
Antalet fysiska platser är begränsade. 

Anmälan: Anmäl dig via länk på webben och få mer info via länken senast 1 maj för att delta digitalt eller 29 april för att delta på platshttps://www.afaforsakring.se/om-oss/evenemang/resor-i-tjansten 

Detta hybridseminarium spelas in. Inspelningen publiceras på Afa Försäkrings webbsida några dagar efter seminariet har varit.

Kontakt:
Pressfrågor: Linda Harling, pressansvarig Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 
Frågor om själva seminariet? Kontakta oss på fou@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här. https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum


Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb