En person som kör bil och som tittar i backspegeln.

Foto: Johnér

2maj

Hantverkares och omsorgspersonals resor i tjänsten

FrukostseminariumDigitalt och på plats
Torsdag 2 maj 2024 klockan 09.00–10.00

Anmäl dig senast:
  • 1 maj för att delta digitalt.
  • 30 april för att delta på plats.

Hantverkare och personal inom hemsjukvård och äldreomsorg reser i arbetet utan att omfattas av de regelverk som gäller yrkesförare. Idag saknas kunskap om deras olycksrisk i trafiken. Nu har ett projekt, finansierat av Afa För­säkring, granskat detta. Resultaten kan du höra om på ett frukostseminarium den 2 maj. Du kan delta på plats eller digitalt.

Anna Anund, vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, har fått 2,8 miljoner för att undersöka hantverkares, sjuk- och omvårdnadspersonals arbetsmiljö och säkerhet vid resor i tjänsten.

Projektet Hantverkares och sjuk-/omvårdnadspersonals resor i tjänsten – arbetsmiljö, säkerhet och jämställdhet startade i december 2021 och pågår i två år.

– Både hantverkare och de som jobbar i sjukvården och inom hemtjänsten kör mycket i arbetet. Men deras resor regleras inte av kör- och vilotider, som yrkesförares gör, säger Anna Anund, docent i trafikmedicin vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

– Vi kan se att de här yrkeskategorierna finns med i olycksstatistiken, men de är lite av en bortglömd grupp. Fokus i det här projektet är att försöka förstå vilka arbetsvillkor de som kör mycket i jobbet har så att vi kan förebygga att de råkar ut för olyckor.

Anna Anund forskar främst på trötthet och vad som sker när förare blir trötta i samband med körning.

Projektet omfattar tre delstudier

Arbetet omfattar tre delstudier som tillsammans avser att belysa hantverkares och omsorgspersonals resor i tjänsten med avseende på:

  • när och var man kör i sitt yrkesutövande

  • hur arbetssituationen och hälsan i ett individperspektiv upplevs

  • hur man upplever arbetssituation kopplad till att köra i tjänsten

I studien har den dagliga verksamheten kartlagts dels utifrån subjektiva upplevelser (enkäter och djupintervjuer), dels med objektiva mätningar av körsträckor, tid på dygnet, körtider, hastigheter, lastsäkring och så vidare. Med detta som utgångspunkt har potentiella åtgärder för ökad trafiksäkerhet, arbetsmiljö och hälsa identifierats.

– Det viktiga med projektet är att öka kunskapen om yrkesgrupper där det ingår i arbetet att köra eller cykla mellan uppdrag. Utifrån det hoppas vi kunna identifiera de mest effektiva åtgärderna för att öka deras trafiksäkerhet och förbättra deras arbetsmiljö. Vår hypotes är att motåtgärder kan handla om ökad kunskap om effekter av riskfyllt beteende och säkerhetskultur, men också om till exempel val av fordon och kunskap om lastsäkring.

Plats och anmälan

Varmt välkommen att delta i detta seminarium, som är ett hybridseminarium.

Vill du delta på plats?

Anmäl dig senast den 29 april om du vill delta på plats.

Välkommen till vår hörsal på nedre botten. Frukostmacka serveras från klockan halv nio.

Anmälningsknapp hittar du längre upp på sidan.

Adress: Klara Södra kyrkogata 18, Stockholm

Vill du delta digitalt?

Anmäl dig genom att klicka på länken ovan senast den 1 maj.

Detta hybridseminarium spelas in. Inspelningen publiceras på Afa Försäkrings hemsida inom några dagar efter seminariet har varit.

Medverkande

Dr Anna Anund

Doktorand My Weidel

Forskningsassistent Per Henriksson

Prof. Karin Brolin

Moderator: Ulrika Hektor, Afa För­säkring

Har du frågor?

Kontakta oss på fou@afaforsakring.se

Läs om våra andra evenemang

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.

Bengt Järvholm, prof. i yrkes- och miljömed, Maria Albin, prof. i arbets- och miljömed, Göran Kecklund, prof. i psykobiologisk sömnforskning, Lisbeth Slunga Järvholm, docent i yrkes- och miljöm, och Eva Vingård, prof. emerita i arbets- och miljömed.

Tidigare evenemang

Här hittar du vårt arkiv av tidigare seminarier, webbinarier och evenemang.