Halka och fallolyckor – undersköterskor, yrkesförare och brevbärare särskilt utsatta

Pressmeddelande
23 november 2021klockan 03.30

Vintern är på ingång och med fallande temperaturer och snö blir det halt på våra vägar. De senaste dagarna har SMHI varnat för halka i flera delar av landet. När halkan slår till ökar antalet arbetsolyckor som beror på fall utomhus och vissa yrkesgrupper är särskilt utsatta visar färsk statistik från Afa För­säkring.

– Fallolyckor är den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall. År 2018 och 2019 inträffade nära 3 000 allvarliga arbetsolycksfall på grund av fall i marknivå utomhus. Sju av tio olyckor inträffade mellan november och mars, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring

Att en arbetsolycka är allvarlig innebär att den leder till mer än 30 dagars sjukfrånvaro eller motsvarande läkningstid och/eller medicinsk invaliditet eller dödsfall. Statistiken för allvarliga fallolyckor kommer bland annat från rapporten Fallolyckor – allvarliga arbetsolycksfall, oktober 2021, som Afa Försäkring släppte nyligen.

Yrkesgrupperna som drabbas värst

Fallolyckor utomhus under vintern leder ofta till allvarliga problem för den som drabbas. Vissa yrkesgrupper är mer utsatta än andra.

– Flest olycksfall inträffar bland undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. och yrkesförare. Andra yrkesgrupper som sticker ut i statistiken är brevbärare och tidningsdistributörer samt städare och fönsterputsare. För dessa yrkesgrupper sker över 75 procent av de allvarliga fallolyckorna utomhus under vintermånaderna, säger Elin Henriksson.

– Ett faktiskt exempel på en person som råkat ut för en fallolycka är en undersköterska på en vård- och specialavdelning. Hon fick fraktur på handen och drabbades av medicinsk invaliditet.

Den drabbade kvinnan berättar:

”Jag gick mellan två olika hus på arbetsplatsen. Halkade på halt underlag då det var is och slask. Slog i rumpan och skadade handleden”.            

Afa Försäkring tipsar – så undviker du att falla och förebygger skador:

  • Halkskydd på frekventa in- och utgångar
  • Sandning och snöröjning
  • Använd broddar och ändamålsenliga skor
  • Särskilda åtgärder kan krävas i utsatta miljöer som skolgårdar, gångbanor, förskolor
  • *Judoinspirerad fallträning, Judo4Balance, kan förebygga fallolyckor

Mer information: Underlaget för allvarliga arbetsolycksfall på grund av fallolyckor kommer från en rapport som Afa Försäkring släppte nyligen. Ladda ner och läs hela rapporten Fallolyckor – allvarliga arbetsolycksfall, oktober 2021 eller besök vår webbplats där den finns för nedladdning: afaforsakring.se/statistikrapporter 

Rapporten bygger på en genomgång av 8 286 allvarliga arbetsolycksfall som beror på fallolyckor och som Afa Försäkring har betalat ut ersättning för genom arbetsskadeförsäkringen. Olyckorna inträffade under 2018 och 2019. Statistiken kommer från Afa Försäkrings skadedatabas.

*Afa Försäkring har tillsammans med Svenska Judoförbundet satsat på fallträningen Judo4Balance i ett innovativt förebyggande projekt på svenska arbetsplatser. Syftet är att öka personlig trygghet och minskat lidande på grund av fall i arbetet och bidra till färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Fallkompetensträningen är kostnadsfri om arbetsgivaren har kollektivavtalad försäkring hos Afa Försäkring. Läs mer om satsningen här

Kontakt: Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 57 elin.henriksson@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.