Forskning: Så påverkar dygnsvilan och arbets­tiden hälsan

Pressmeddelande
18 januari 2024klockan 07.45

De ändrade reglerna för dygnsvila inom kommuner och regioner innebär på vissa håll stora förändringar i hur arbets­tiden förläggs. På ett seminarium den 26 januari presenteras forskning inom området på Afa För­säkring och via livesändning. Det är kostnadsfritt att delta och du väljer att delta på plats i Stockholm eller digitalt.

– Vid schemaläggning behöver man ta hänsyn till många faktorer, som arbetsbelastning, kompetensbehov, säkerhetsaspekter, arbetstidsregleringar samt medarbetarnas möjligheter till återhämtning under och mellan arbetspassen. Det gör att schemaläggningen är en komplex process, speciellt i verksamheter som kräver bemanning dygnet runt, där verksamheterna kan ha olika förutsättningar och utmaningar i arbetstidsförläggningen och vid den förändring som sker nu, säger Anna Dahlgren, docent i psykologi vid Karolinska institutet.

Ny forskningsöversikt presenteras

Under seminariet presenteras en översikt av forskning om korta vilotider, vilken kan användas som stöd i förändringsprocessen. Med korta vilotider menas mindre än 11 timmar mellan arbetspassen.

– Bra återhämtning mellan arbetspassen är viktigt, men för ett hållbart arbetsliv krävs också att arbetstagarna har en rimlig arbetsbelastning och en arbetsmiljö som främjar hälsa och bidrar till att arbetstagare bibehåller sin hälsa genom arbetslivet. När organisationsförändringar görs, som de ändrade reglerna om dygnsvila, är det viktigt att se till helheten och lyfta in arbetstidsförläggningen och schema som en del i det systematiska arbetsmiljö­arbetet, säger Emma Brulin, docent i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet.

Mer information

Datum och tid: 26 januari kl. 9–10.

Vill du delta på plats? 
Anmäl dig här senast den 24 januari.
Välkommen till Afa Försäkrings hörsal på nedre botten. Frukostmacka serveras från klockan halv nio. Adress: Klara Södra kyrkogata 18, Stockholm

Vill du delta digitalt?
Anmäl dig här senast den 25 januari.
En länk skickas till dig när du anmält dig.

Seminariet spels in
Detta hybridseminarium spelas in. Inspelningen publiceras på Afa Försäkrings webbplats några dagar efter seminariet har varit.

Vill du tipsa vidare om seminariet, så finns denna info även på Afa Försäkrings webbplats.

Medverkande:
Anna Dahlgren, docent i psykologi, forskargruppsledare för forskargruppen Arbetstider, återhämtning och säkerhet, Avdelningen för Psykologi, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska institutet

Kristin Öster, doktorand, i forskargruppen Arbetstider, återhämtning och säkerhet, Avdelningen för Psykologi, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska institutet

Emma Brulin, docent i arbets- och miljömedicin och leg sjuksköterska, Enheten för arbetsmedicin, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

Pressfrågor hänvisas till: Linda Harling, pressansvarig, Afa Försäkring: linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12.

Frågor om seminariet: fou@afaforsakring.se

Vill du prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring? Anmäl din epost i vårt pressrum.