Faktorer i arbetslivet och återgång till arbete efter stroke

Pressmeddelande
4 maj 2021klockan 08.17

Personer med tjänstemannayrken verkar oftare återgå i arbete efter en stroke än personer med arbetaryrken. Kunskap saknas om hur övriga arbetsrelaterade faktorer påverkar återgången. Det visar en ny kunskapssammanställning som presenterades den 29 april vid ett webbinarium arrangerat av Afa För­säkring.

– Kunskapen om hur arbetsrelaterade faktorer påverkar risken för stroke är begränsad. Men det finns studier som tyder på att till exempel så kallat spänt arbete, det vill säga arbete med låg kontroll och höga krav, ökar risken. Likaså skiftarbete, övertidsarbete och exponering för buller, sa Katarina Jood, docent i neurologi vid Göteborgs universitet.

Under webbinariet berättade Katarina att stroke är en av våra vanliga folksjukdomar och drabbar ungefär 25 000 personer varje år. De flesta är äldre, men cirka 2 700 per år insjuknar innan 60 års ålder. Män drabbas tidigare i livet av stroke än kvinnor.

– Nordiska studier visar att ungefär 60–80 procent av de drabbade återgår i hel- eller deltidsarbete arbete under de första två åren efter en stroke. Vi vet att personer med hög utbildning har större chans att kunna arbeta igen, medan chansen är mindre för personer med låg socioekonomisk status, sa Katarina Jood.

Tjänstemän verkar oftare återgå i arbete än arbetare

– I artiklarna vi hittade var yrkeskategori den oftast undersökta arbetslivsfaktorn och den definierades som tjänstemän och arbetare. Det vi kunde se var att personer med tjänstemannayrken i högre grad återgick i arbete efter stroke än personer med arbetaryrken. Men resultaten var inte entydiga, i vissa studier kunde man inte dra någon säker slutsats, sa Eleonor Fransson, docent i epidemiologi vid Högskolan i Jönköping.

Forskning till nytta i arbetslivet

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Afa Försäkring vill långsiktigt förebygga skador och sjukfrånvaro samt bidra till ett tryggt och friskt arbetsliv. Därför finansierar vi kunskapsöversikter inom området arbete och hälsa, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

Mer info:

Läs en sammanfattning från webbinariet, se filmupptagningen och ladda ner presentationerna från webbinariet på Afa Försäkrings webbplats.

Afa Försäkring finansierar kunskapsöversikter som samlar kunskap i olika ämnen inom arbetsmiljöområdet. Kunskapsöversikterna ingår i den vetenskapliga skriftserien Arbete och hälsa som ges ut av Göteborgs universitetet. Den senaste översikten handlar om Faktorer i arbetslivet och återgång till arbete efter stroke. Länk till kunskapsöversikten som presenterade på webbinariet.

Kontakt:

Katarina Jood, docent i neurologi vid Göteborgs universitet: 0702-75 15 16, katarina.jood@neuro.gu.se   

Eleonor Fransson, docent i epidemiologi vid Högskolan i Jönköping: 036-10 12 87, eleonor.fransson@ju.se

Helena Jahncke, FoU-chef Afa Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.

Om Afa Försäkrings forskningsstöd: Afa Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och regioner. Mer information om forskningsstödet finns på Afa Försäkrings FoU-webb.