Kunskapsöversikt: Faktorer i arbetslivet och återgång till arbete efter stroke

Personer med tjänstemannayrken eller icke-manuella arbeten återgår till arbete efter stroke i högre utsträckning än arbetare eller personer med manuella arbeten. För övriga arbetslivsfaktorer är kunskapsunderlaget otillräckligt för att kunna dra slutsatser. Under Afa Försäkrings webbinarium den 29 april presenteras en ny kunskapsöversikt inom området.

Bilden är från Johnér bildbyrå och illustrerar artikeln (bilden är inte för vidare spridning).

Stroke är en sjukdom som drabbar ungefär 4 000 personer i arbetsför ålder i Sverige varje år. Det är viktigt för såväl individ som samhälle att en person som drabbats av stroke i möjligaste mån kan återgå till arbete efter sjukdomsperioden.

Det saknas dock en sammanhållen bild av vilka faktorer i arbetslivet som kan påverka möjligheten att återgå till arbete efter stroke. Även kunskap om aspekter i arbetet som kan påverka risken för en ny stroke efter att man återgått i arbete saknas.

Syftet med kunskapsöversikten som presenteras, är att är att sammanfatta kunskapsläget baserat på vetenskaplig litteratur om arbetsrelaterade faktorer som påverkar återgång i arbetet efter stroke. Den identifierar även faktorer i arbetslivet som kan påverka risken att återinsjukna i en ny stroke efter återgång i arbete.

Länk till kunskapsöversikten: Faktorer i arbetslivet och återgång till arbete efter stroke eller risk för ny stroke: en kunskapsöversikt

Medverkande:

Katarina Jood, överläkare, docent i neurologi, Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset

Eleonor Fransson, docent i epidemiologi, Hälsohögskolan, Jönköping University

Kjell Torén, senior professor vid Göteborgs universitet och ordförande i den arbetsgrupp som ansvarar för kunskapsöversikterna, inleder webbinariet.

Afa Försäkring finansierar kunskapsöversikter som samlar kunskap i olika ämnen inom arbetsmiljöområdet. Kunskapsöversikterna ingår i den vetenskapliga skriftserien Arbete och hälsa som ges ut av Göteborgs universitet.

Datum och tid: torsdag 29 april 9.00–10.00.

Media hälsas välkomna att delta i webbinariet

Anmälan dig här senast tisdag 27 april

En länk till webbinariet kommer att skickas till dig som är anmäld.

Pressfrågor hänvisas till Linda Harling, presskommunikatör på Afa Försäkring: linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12.

Övriga frågor kring webbinariet: afaseminarier@afaforsakring.se

Välkommen att delta i vårt frukostwebbinarium!
Afa Försäkring

 

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och regioner. Mer information om forskningsstödet finns på AFA Försäkrings FoU-webb.