EU-besök i Byggbranschens Säkerhetspark – gott exempel för säkrare arbetsmiljö

Pressmeddelande
17 maj 2023klockan 13.30

Byggbranschens Säkerhetspark gästades den 16 maj av bland andra jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter. Även flertalet EU-delegater och representanter från myndigheter deltog i besöket, som genomfördes i samband med Sveriges EU-ordförandeskap. Afa För­säkring, som möjliggjort att ca 3 600 lärare och studenter på bygg- och anläggningsutbildningar har kunnat gå kostnadsfri utbildning i Säkerhetsparken, var också på plats.

– Byggbranschen är bland de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Genom samarbetet vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser för elever och studenter inom bygg och anläggning, inför deras praktik och kommande arbetsliv, säger Susanna Stymne Airey, chef för enhet Förebygga på Afa Försäkring, som ägs av arbetsmarknadens parter.

Det finansiella stöd som Afa Försäkring står för, har möjliggjort för verksamheten att utveckla ett utbildningskoncept och erbjuda skolor och utbildningar inom bygg och anläggning möjlighet att besöka parken kostnadsfritt för utbildning och studiebesök. Hittills har ca 3 600 lärare och studenter på bygg- och anläggningsutbildningar fått möjlighet till kostnadsfri utbildning i Säkerhetsparken. Ytterligare minst 400 personer kommer att få kostnadsfri utbildning i parken under projektet.

Så skapar vi en säkrare arbetsmiljö tillsammans – ett gott exempel att visa upp internationellt

– Byggbranschens Säkerhetspark är ett bra exempel på hur det går att jobba partsdrivet med arbetsmiljöfrågor. Verksamheten visar hur viktigt det är med frågor om beteende och bemötande och att dessa faktorer är avgörande för såväl den psykiska som den fysiska arbetsmiljön, säger Stina Hamberg, departementssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet.

– Vi vill visa upp ett gott exempel på hur det går att jobba med säkerhet på arbetsplatser och förhoppningsvis bidra till att inspirera fler att utveckla sitt arbete med trygga och säkra arbetsplatser.

På plats under besöket var bland andra jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter. Bland de internationella gästerna som besökte Säkerhetsparken fanns även europaparlamentariker, tjänstemän från EU-kommissionen, EU-OSHA (EU:s arbetsmiljöbyrå) och representanter från medlemsstaterna.

Under besöket deltog även representanter från arbetsgivare och fack i Sverige och i EU, samt representanter från Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, och Arbetsmiljöverket.

– Att så många internationella gäster besöker parken tillsammans med arbetsmarknadens parter och svenska myndigheter i samband med Sveriges ordförandeskap i EU, visar att detta är frågor som är relevant i arbetslivet överallt – såväl i Sverige som internationellt, säger Susanna Stymne Airey.

Den unika pedagogiken i Säkerhetsparken bidrar till förändrade beteenden

Det unika med Byggbranschens Säkerhetspark är att besökarna under handledning vid fysiskt uppbyggda stationer och scenarion som är vanliga i branschen, utbildas genom att reflektera kring beteenden och attityder som kan påverka säkerheten på arbetsplatsen. Konceptet kommer från början från Finland, där man idag har tre säkerhetsparker. I Sverige har parken funnits sedan 2019.

Mer än 90 procent av alla de lärare, elever och studenter som gjort ett besök upplever efter utbildningen att de fått kunskap om hur man kan förändra beteenden i byggbranschen och hur man kan förhindra olyckor och tillbud.

Mer information

Läs mer om Afa Försäkrings samverkansprojekt med Byggbranschens Säkerhetspark här.

Se en kort film från Byggbranschens Säkerhetspark här – längd 1 min 30 sek.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här. 

Kontakt:

Susanna Stymne Airey, chef på enheten Förebygga, Afa Försäkring: 08–696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se 

Eva Hytönen, projektledare, Afa Försäkring: 08-696 40 21, eva.hytonen@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se