Studiebesök i Byggbranschens Säkerhetspark

Foto: Linda Harling, Afa För­säkring

Byggbranschens Säkerhetspark

Afa För­säkring samarbetar med Byggbranschens Säkerhetspark som en del av vårt arbete med att förebygga och minska arbetsskador.

Genom samarbetet vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser. Syftet är att utveckla ett utbildningskoncept samt erbjuda skolor och utbildningar – med koppling till byggbranschen – möjlighet att reflektera kring beteenden och attityder som påverkar säkerheten. Detta utifrån uppbyggda stationer och scenarion som finns i Säkerhetsparken.

Mer info om samarbetet

Studiebesök i Byggbranschens Säkerhetspark

Om samarbetet

På den svenska arbets­marknaden är yrken inom byggbranschen bland de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Genom samarbetet med Byggbranschens Säkerhetspark vill Afa För­säkring bidra till att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

Kvinna på studiebesök i Byggbranschens Säkerhetspark lyssnar till introduktion av studiebesöket.

Statistik byggbranschen

De vanligaste olyckorna i byggbranschen är olika typer av fallolyckor och olyckor med maskiner och verktyg. Det visar statistik från Afa Försäkrings unika skadedatabas. Genom samarbetet med Byggbranschens Säkerhetspark vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

Wiktoria, åk 3, bygg- och anläggning

Röster från deltagare

Så här säger deltagare som besökt Byggbranschens Säkerhetspark.

Kvinna på studiebesök i Byggbranschens Säkerhetspark lyssnar till introduktion av studiebesöket.

Kontakt och mer info

Här hittar du mer information om Byggbranschens Säkerhetspark, vårt samarbete och en länk till deras webbsida, där du hittar kontakt­uppgifter, information om hur du bokar studiebesök och utbildning med mera.