Studiebesök i Byggbranschens Säkerhetspark

Foto: Linda Harling, Afa För­säkring

Byggbranschens Säkerhetspark

Afa För­säkring samarbetar med Byggbranschens Säkerhetspark som en del av vårt arbete med att förebygga och minska arbetsskador.

Genom samarbetet vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser. Syftet är att utveckla ett utbildningskoncept samt erbjuda skolor och utbildningar – med koppling till byggbranschen – möjlighet att reflektera kring beteenden och attityder som påverkar säkerheten. Detta utifrån uppbyggda stationer och scenarion som finns i Säkerhetsparken.