Studiebesök i Byggbranschens Säkerhetspark

Foto: Linda Harling, Afa Försäkring

Byggbranschens Säkerhetspark

Afa Försäkring samarbetar med Byggbranschens Säkerhetspark som en del av vårt arbete med att förebygga och minska arbetsskador.

Genom samarbetet vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser. Syftet är att utveckla ett utbildningskoncept samt erbjuda skolor och utbildningar – med koppling till byggbranschen – möjlighet att reflektera kring beteenden och attityder som påverkar säkerheten. Detta utifrån uppbyggda stationer och scenarion som finns i Säkerhetsparken.

Se även våra andra samarbeten

Maskinförare ute på uppdrag

Vi samarbetar med Prevent och Suntarbetsliv

Våra samarbetspartners Prevent och Suntarbetsliv förmedlar kunskap för en bättre arbetsmiljö. De omvandlar en del av resultaten av forskningen vi finansierar till praktiskt användbara verktyg.

Vårdpersonal får judoinspirerad fallträning

Fallkompetens – att lära sig falla säkert

Afa Försäkring genomförde under 2018-2021 ett projekt med Svenska Judoförbundet. Projektet erbjöd arbetsgivare att kostnadsfritt anlita judoinstruktörer för att lära anställda hur man faller utan att skada sig.