Byggbranschens Säkerhetspark har utbildat 5 000 elever i säkerhetstänk

Pressmeddelande
25 januari 2024klockan 07.30

Byggbranschen är bland de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Genom ett samverkansprojekt med Byggbranschens Säkerhetspark har Afa För­säkring de senaste åren satsat på stöd till parken för att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser för elever och studenter inom bygg och anläggning, inför deras praktik och kommande arbetsliv. Genom samarbetet har närmare 5 000 lärare och studenter på bygg- och anläggningsutbildningar fått möjlighet till kostnadsfri utbildning i Säkerhetsparken.

– Det är viktigt att tänka på säkerheten, man vill ju komma hem levande, säger Wiktoria, tidigare elev på bygg- och anläggningsprogrammet som gått utbildning i Byggbranschens Säkerhetspark.

– Byggbranschen är bland de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Genom samarbetet har vi velat skapa tryggare och säkrare arbetsplatser för elever och studenter inom bygg och anläggning, säger Susanna Stymne Airey, chef för enhet Förebygga på Afa Försäkring, som ägs av arbetsmarknadens parter.

8 av 10 av de gymnasieelever som varit på utbildning i parken skulle rekommendera Byggbranschens Säkerhetspark för en kompis eller framtida kollega. Och 9 av 10 vuxenstudenter vid yrkeshögskolor, universitet- och vuxenutbildningar skulle göra detsamma.

Fortsatt kostnadsfria besök för bygg- och anläggningsutbildningar

– Det finansiella stöd som Afa Försäkring står för, har möjliggjort för verksamheten att utveckla ett utbildningskoncept och erbjuda skolor och utbildningar inom bygg och anläggning möjlighet att besöka parken kostnadsfritt för utbildning och studiebesök. Under projektet har nära 5 000 lärare och studenter på bygg- och anläggningsutbildningar fått möjlighet till kostnadsfri utbildning, säger Eva Hytönen, projektledare på Afa Försäkring.

– Vi är glada att ha kunnat jobba upp en verksamhet med kostnadsfria utbildningar till just elever inom bygg- och anläggning. Även om samverkansprojektet med Afa Försäkring löper ut nu, så är det nu klart att vi även framöver kommer kunna fortsätta erbjuda bygg- och anläggningsutbildningar kostnadsfria besök, säger Håcan Eskilsson, utbildningsledare i Byggbranschens Säkerhetspark.

Byggbranschens Säkerhetspark uppmärksammats internationellt

Även internationellt har man fått upp ögonen för Byggbranschens Säkerhetspark. I maj förra året gästades parken av bland andra jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter.

– Vi ville visa upp ett gott exempel på hur det går att jobba med säkerhet på arbetsplatser och förhoppningsvis bidra till att inspirera fler att utveckla sitt arbete med trygga och säkra arbetsplatser, sa Stina Hamberg, departementssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, som deltog i besöket.

– Att så många internationella gäster besökte parken tillsammans med arbetsmarknadens parter och svenska myndigheter i samband med Sveriges ordförandeskap i EU, visar att detta är frågor som är relevant i arbetslivet överallt – såväl i Sverige som internationellt, säger Susanna Stymne Airey.

– Därför känns det särskilt bra och viktigt att vi kunnat stötta parken i att jobba fram kostnadsfria besök för elever inom bygg- och anläggning, för att bidra till ett framtida säkert och tryggt arbetsliv för dem.

Den unika pedagogiken i Säkerhetsparken bidrar till förändrade beteenden

Det unika med Byggbranschens Säkerhetspark är att besökarna under handledning vid fysiskt uppbyggda stationer och scenarion som är vanliga i branschen, utbildas genom att reflektera kring beteenden och attityder som kan påverka säkerheten på arbetsplatsen. Konceptet kommer från början från Finland, där man idag har två säkerhetsparker. I Sverige har parken funnits sedan 2019.

Mer än 90 procent av alla de lärare, elever och studenter som gjort ett besök upplever efter utbildningen att de fått kunskap om hur man kan förändra beteenden i byggbranschen och hur man kan förhindra olyckor och tillbud. 

Mer information

Nu är det gemensamma samverkansprojektet avslutat, men är man intresserad av att boka besök finns mer information på Byggbranschens Säkerhetsparks webbplats.

Byggbranschens Säkerhetspark är en del av Byggföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder.

Läs mer om Afa Försäkrings samverkansprojekt med Byggbranschens Säkerhetspark här

Se en kort film från Byggbranschens Säkerhetspark här – längd 1 min 30 sek

Kontakt: Susanna Stymne Airey, chef på enheten Förebygga, Afa Försäkring: 08–696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se  
Eva Hytönen, projektledare, Afa Försäkring: 08-696 40 21, eva.hytonen@afaforsakring.se  
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se       

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här